Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
VKEde lõimimine digitaalse turuga.
Tellija:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
TEDis avaldamise kuupäev:
18/07/2012
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
25/09/2012
Olek:
Suletud
Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida
Informatsioon
202/PP/ENT/CIP/12/C/N01C031
VKEde lõimimine digitaalse turuga.
Lepingu eesmärk on edendada väikeettevõtete lõimimist digitaalse maailmaga, kasutades toetamismeetmeid, sh parema arusaamise saavutamine digitaalse ettevõtluse peamistest suundumustest, tekkivate IKT-suundumuste süstemaatilise seiremehhanismi loomine, uued ettevõtlusparadigmad ja nende mõju Euroopa majandusele, järelejäänud tehniliste takistuste kõrvaldamine digitaalsides ning VKEde ülemaailmsetesse digitaalsetesse väärtusahelatesse lõimimise edendamine.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
18/07/2012 00:00
Vastus puudub
25/09/2012 23:59
05/10/2012 00:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
1. osa: VKEde lõimimine digitaalse turuga: digitaalse ettevõtluse kohta Euroopas teadmistebaasi koostamine
1. osa eesmärk on koostada teadmistebaas digitaalse ettevõtluse hetkeolukorra ja arenemise kohta Euroopas. Selle kaudu luuakse seiremehhanism digitaalse ettevõtluse peamiste suundumuste järgimiseks, mõõtmiseks ja hindamiseks, sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, tekkivate turgude vajadused, uued ettevõtluse paradigmad ja nende mõju Euroopa majandusele. Nimetatud seiremehhanism peab aitama kindlaks teha uusi ärivõimalusi VKEdele ja ettevõtjatele ning soovitama sobilikke toetusmeetmeid, mis edendaksid ettevõtlustegevust digitaalajastul.
Osa 2
2. osa: ehitussektoris tööstusliku uuendustegevuse ergutamine IKT aruka kasutamise kaudu: VKEde lõimimine digitaalsetesse väärtusahelatesse
2. osa eesmärk on parandada Euroopa ehitustööstuse konkurentsivõimet ja tõhusust, ergutades IKT kasutamist uuenduslikult ja sujuvalt nende väärtusahelates. Eeskätt on VKEd nimetatud tegevuse tähelepanu keskmes, kuna eesmärk on võimaldada VKEdel osaleda ülemaailmsetes digitaalsetes väärtusvõrkudes ja võimaldada neil hakata rahvusvaheliseks äripartneriks. Täpsemalt aitavad tegevused erinevate IKT-lahenduste ja süsteemide koostalitlusvõime raamistikku täielikuks muuta, tuginedes olemasolevatele sideplatvormidele, IKT-süsteemidele ja standardimistööle ning liites need sujuvaks arhitektuuriks Euroopa ja/või rahvusvahelisel tasandil. Käesoleva osa lõppeesmärk on luua uuenduslik, sujuv e-ärikeskkond, mis teeks võimalikuks IKT ja e-äri tehnoloogiate kasutuselevõtu ning ergutaks neid, eelkõige VKEde hulgas ehitussektoris (kus tegutseb palju VKEsid), mis on kõvasti kannatada saanud praeguses majanduslanguse olukorras Euroopas.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2012/S 136-226072
Hanketeade
18/07/2012 00:00