Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
EEA/DIS/R0/009 – Copernicuse maismaaseire teenuse (CLMS) rakendamise alased nõus...
Tellija:
European Environment Agency (EEA)
TEDis avaldamise kuupäev:
07/09/2022
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
05/10/2022
Olek:
Suletud
Informatsioon
EEA/2022/OP/0027
EEA/DIS/R0/009 – Copernicuse maismaaseire teenuse (CLMS) rakendamise alased nõustamisteenused ja Copernicuse teenistustevahelise teenuse in situ koordineerimine (kaks osa)
Kõnealune pakkumiskutse käsitleb teenuste raamlepingute sõlmimist ettevõtjatega nõustamisteenuse osutamiseks Copernicuse maaseire teenuse (CLMS) rakendamisel ja Copernicuse teenistustevaheliseks (cross-service) in situ koordineerimiseks – valdavalt asutusesiseselt (intra muros) (EEA ruumides) ja piiratud ulatuses asutuseväliselt (extra muros) (töövõtja ruumides või mujal). Asutusesisestelt ekspertidelt nõutakse igapäevast koostööd EEA Copernicuse töörühmaga erinevates valdkondades ja peamiselt järgmiste ülesannete täitmist: pakkumiskutseid toetavate kontseptsioonide loomine, tootmislepingute haldamise toetamine ja tulemuste kvaliteedi hindamine.Pakkumiskutse on jagatud kahte ossa:1. osa: temaatilised nõustamisteenused;2. osa: haldusnõustamisteenused.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Kõik osad
2
Raamleping
3,500,000.00 EUR
72000000
Osalemistingimused
Vt hankedokumente, mis on avaldatud punktis I.3) märgitud aadressil.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
07/09/2022 00:00
05/10/2022 16:00
06/10/2022 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Temaatilised nõustamisteenused (6.5.72)
Kõnealune avatud hankemenetlus käsitleb maakatte/maakasutusega seonduvat maapinna kaugseiret ning asukohapõhist metoodikat ja tehnikat. Asutusesisestelt ekspertidelt nõutakse igapäevast koostööd EEA Copernicuse töörühmaga erinevates valdkondades ja peamiselt järgmiste ülesannete täitmist: pakkumiskutseid toetavate kontseptsioonide loomine, tootmislepingute haldamise toetamine ja tulemuste kvaliteedi hindamine.
Osa 2
Haldusnõustamisteenused
Kõnealune avatud hankemenetlus käsitleb maakatte/maakasutusega seonduvat maapinna kaugseiret ning asukohapõhist metoodikat ja tehnikat. Projektijuhtimise haldustugi hõlmab selliseid ülesandeid nagu haldusdokumentide loomise ja ajakohastamise toetamine; tootmisseisundi ja -kava ajakohastamise toetamine, kogudes teavet tööpakettide seisukorra kohta; dokumenteerimine: abi aruandlus- ja planeerimisdokumentide koostamisel; projekti tavapäraste teabevahetusmeetodite loomise toetamine, et hoida projekti sidusrühmi informeerituna; kvaliteedi või ajakavaga seotud probleemide väljaselgitamise toetamine ja ennetavate meetmete väljapakkumine; riski ja muudatuste juhtimise toetamine ning riski ja muudatustega seotud registrite ajakohastamine jne.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2022/S 172-486022
Hanketeade
07/09/2022 00:00