Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Teenusleping, mis käsitleb võrgustikuplatvormi arendamist ning tuge kohalikele j...
Tellija:
European Commission, DG Energy (ENER)
TEDis avaldamise kuupäev:
25/06/2016
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
16/08/2016
Olek:
Suletud
Informatsioon
ENER/C2/2016-488.
Teenusleping, mis käsitleb võrgustikuplatvormi arendamist ning tuge kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele taastuvenergia kasutuselevõtmisel
Uus 2030. aasta poliitika raamistik on 2020. aasta raamistikuga võrreldes oluliselt erinev. ELi 2020. aasta taastuvenergia 20 % suuruse osakaalu eesmärk jaotati siduvateks riiklikeks eesmärkideks, kuid 2030. aasta 27 % suurust miinimumeesmärki ei jaotata. Seetõttu tuleb teha erilisi jõupingutusi tagamaks, et liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud meetmed, mis viivad üleeuroopalise eesmärgi kollektiivse järgimiseni. Tulevane taastuvenergia pakett loob tingimused taastuvenergia eesmärgi täitmise tagamiseks. Kõigi nende algatuste toetamiseks ning maailmas taastuvenergia valdkonnas juhtivale positsioonile jõudmiseks plaanib Euroopa Komisjon kaasata asjaomaseid Euroopa, riiklikke ja kohalikke/piirkondlikke poliitilisi, tööstuslikke ja sotsiaalseid osalejaid, kes tegelevad taastuvenergia valdkonnaga, et 27 % suurust taastuvenergia miinimumeesmärki saavutada, toetada ja et sellele oleks kõigil võimalikel tasanditel järelevalve.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Majanduslikult soodsaim
Tähised
25/06/2016 00:00
16/08/2016 17:00
29/08/2016 11:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2016/S 121-214278
Hanketeade
25/06/2016 00:00