Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Ökodisaini ja energiamärgistuse meetmete, sh rehvide märgistamise ja märgiste pr...
Tellija:
European Commission, DG Energy (ENER)
TEDis avaldamise kuupäev:
25/06/2016
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
19/08/2016
Olek:
Suletud
Informatsioon
ENER/C3/2016-537-02.
Ökodisaini ja energiamärgistuse meetmete, sh rehvide märgistamise ja märgiste programmi "Energy Star" ettevalmistamise töö toetamine
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 18 sätestatakse järgmist: "Komisjon tagab, et ta jälgib oma tegevuses iga rakendusmeetme puhul liikmesriikide ja kõikide oluliste kõnealuse toote või tooterühmaga seotud huvitatud isikute, nagu tööstuse, sealhulgas VKEde, käsitöönduse, ametiühingute, hulgi- ja jaemüügiga tegelevate ettevõtjate, importijate, keskkonnakaitseorganisatsioonide ja tarbijarühmade esindajate tasakaalustatud kaasamist".
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
25/06/2016 00:00
19/08/2016 16:00
30/08/2016 11:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Tarbijavaldkonnas tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid: sidusrühmade esindatus
Lepingu eesmärk on 3 aasta jooksul alates lepingu jõustumisest tagada, et Euroopa tarbijaorganisatsioonide vaated oleks ökodisaini direktiivi meetmete elluviimisele eelnevas ettevalmistavas protsessis (sh vabatahtlike kokkulepete hindamisel) hästi esindatud nii uuringuetapis kui ka ökodisaini nõuandefoorumil ning vajaduse korral ka selle järel. See hõlmab ka poliitikavahenditega seotud ettevalmistamise ja läbivaatamise protsesse, eelkõige rehvide märgistamise määrust ja "Energy Star" programmi. Lepingu eesmärk on samuti tagada, et tarbijavaldkonnas tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid pakuksid (kuna nad on tarbijatele ja kodanikele kõige lähemal) nimetatud sihtrühmadele ELi toote energiatõhususe poliitika konkreetsete meetmete ning nende mõju ja hüvede kohta piisavat ja nende vajadustele kohandatud teavet.
Osa 2
Keskkonnaga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid: sidusrühmade esindatus
Lepingu eesmärk on 3 aasta jooksul alates lepingu jõustumisest tagada, et keskkonnaga tegelevate valitsusväliste organisatsioonide vaated oleks ökodisaini direktiivi meetmete elluviimisele eelnevas ettevalmistavas protsessis (sh vabatahtlike kokkulepete hindamisel) hästi esindatud nii uuringuetapis kui ka ökodisaini nõuandefoorumil ning vajaduse korral ka selle järel. See hõlmab ka poliitikavahenditega seotud ettevalmistamise ja läbivaatamise protsesse, eelkõige rehvide märgistamise määrust ja "Energy Star" programmi. Lepingu eesmärk on samuti tagada, et keskkonnaga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid pakuksid (kuna nad on tarbijatele ja kodanikele kõige lähemal) nimetatud sihtrühmadele konkreetsete ELi toote energiatõhususe poliitika meetmete ja nende mõjude ning hüvede kohta piisavat ja nende vajadustele kohandatud teavet.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2016/S 121-214277
Hanketeade
25/06/2016 00:00