Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Keskkonnavaldkonnas teavitamise ja teabevahetuse teenuste raamleping (5 osa).
Tellija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TEDis avaldamise kuupäev:
30/01/2013
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
13/03/2013
Olek:
Suletud
Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida
Informatsioon
ENV.F.3/FRA/2013/0001.
Keskkonnavaldkonnas teavitamise ja teabevahetuse teenuste raamleping (5 osa).
Keskkonna peadirektoraadi välisteabevahetust peetakse üldise tegevuse lahutamatuks osaks, millega toetatakse poliitika kujundamist ja rakendamist. Seetõttu korraldavad kommunikatsiooni üksus ja väljaannete meeskond tihedas koostöös tehnilise poliitika üksustega korrapäraselt tegevusi, mille eesmärk on— arendada peadirektoraadi poliitika mõistmist, toetamist ja vastuvõtmist;— parandada teadmisi keskkonna peadirektoraadi tegevustest ja teha komisjon nähtavamaks olulise tegutsejana keskkonnaküsimustes rahvusvahelisel areenil;— propageerida ressursitõhusat ühiskonda, parandades teadlikkust keskkonnaküsimustes laia avalikkuse seas ja julgustades kodanikke võtma positiivseid meetmeid;— julgustada sidusrühmi ja arvamusliidreid omaks võtma ja edendama keskkonnahoidlikke meetmeid nende tegevusvaldkonnas, eelkõige hõlbustades parimate tavade vahetust ja soodustades pidevaid pingutusi.Lepingu eesmärk on tagada, et keskkonna peadirektoraadil on vahendid peadirektoraadi välisteabevahetuse tegevuste tulemuslikuks, tõhusaks ja sidusaks elluviimiseks vajalike välisteenuste hankimiseks. Pakkumisega hõlmatud teenused on nimetatud kutsevaldkondade järgi jagatud 5 järgmisse ossa:— 1. osa: ürituste ja näituste korraldamine, materjalid ja teenused;— 2. osa: paberil ja elektroonilise avaldamise teenused, rakenduste kujundamine, kirjatöö, graafiline kujundus, kirjalikud tõlked ja toimetamistöö;— 3. osa: teabevahetustegevuste ja -toodete hindamine;— 4. osa: tutvustavad esemed ja osalejate komplektid;— 5. osa: audiovisuaaltooted ning televisioonis, raadios ja veebis avaldatava materjali tootmise toetamine.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
30/01/2013 00:00
Vastus puudub
13/03/2013 16:00
27/03/2013 10:30
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
ürituste ja näituste korraldamine, materjalid ja teenused
Käesolev osa hõlmab ürituste ja näituste igakülgset korraldamist, sh järgmist:— kontseptuaalne etapp (nt ürituste jaoks loovate ideede väljapakkumine, kavade soovitamine, stendide jaoks ettepanekute väljatöötamine jne);— logistiline tugi enne üritust / ürituse ajal / pärast üritust (nt toimumiskoha otsimine ja rentimine, kogu vajaliku mööbli ja tehnilise varustuse tagamine, stendi valmistamine, ülespanek ja lammutamine, tutvustavate materjalide esitamine ja teenuste osutamine jne);— projekti juhtimise tugi enne üritust / ürituse ajal / pärast üritust (nt külaliste nimekirjadega tegelemine, registreerimised, kõnelejate haldamine, ürituste tutvustamine huvitatud sidusrühmadele ja meediale, asjaomaste alltöövõtjate määramine ja koordineerimine, vastuvõtulaua töötajate tagamine, protokollimine ja konverentsi protokolli koostamine jne);— ürituse järelhindamine (nt osalejate rahulolu uuring, osalemise aruanne jne).
Osa 2
paberil ja elektroonilise avaldamise teenused, rakenduste kujundamine, kirjatöö, graafiline kujundus, kirjalikud tõlked ja toimetamistöö
Käesolev osa hõlmab teenuseid, mis on seotud järgmisega:— tugi toimetamisel;— tõlked;— graafiline disain;— küljendus;— elektrooniliselt avaldatavate materjalide väljatöötamine;— rakenduste väljatöötamine.
Osa 3
teabevahetustegevuste ja -toodete hindamine
See osa hõlmab teenuseid, mis on seotud keskkonna peadirektoraadi välisteabevahetuse tegevuste tõhususe ja tulemuslikkuse parandamisele suunatud teabevahetusmeetmete või -vahendite hindamisega ja mis hõlmavad järgmist:— eesmärkide ja näitajate kindlaksmääramine;— sobiva metoodika kindlaksmääramine;— rakendamine;— järeldusi, saadud õppetunde ja esitatavaid soovitusi sisaldavate aruannete koostamine.
Osa 4
tutvustavad esemed ja osalejatele komplektid
Selle osaga hõlmatavad teenused on seotud järgmisega:— kohandatud tutvustavate esemete tootmine ja kohaletoimetamine;— osalejate komplektide / delegaatide kottide tarne, kooste ja üleandmine.
Osa 5
audiovisuaaltooted ning televisioonis, raadios ja veebis avaldatava materjali tootmise toetamine.
Selle osaga hõlmatavad teenused on seotud järgmisega:— audiovisuaalse teabevahetuse strateegia ja turu analüüs;— nii tavapärastes kui ka uutes meediakanalites kasutatavate audiovisuaalsete materjalide tootmine (nt televisioonis edastatavate, DVD-dele salvestatavate või komisjoni veebisaitidel või mujal avaldatavate reportaažide, dokumentaalfilmide, videote; videouudiste, televisioonireklaamide, animafilmide, klippide ja muude audiovisuaalsete materjalide tootmine);— audiovisuaalsete toodete turustamine ja levitamine;— mõju seire ja aruannete esitamine;— ürituste kajastamine.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2013/S 021-031908
Hanketeade
30/01/2013 00:00