Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Innovatsiooni ja ärijuhtimise valdkonna koolitus: Euroopa ettevõtlusvõrgustikus ...
Tellija:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
TEDis avaldamise kuupäev:
03/09/2016
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
03/10/2016
Olek:
Suletud
Informatsioon
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Innovatsiooni ja ärijuhtimise valdkonna koolitus: Euroopa ettevõtlusvõrgustikus suutlikkuse parandamine ja VKEde innovatsiooniga tegelevate liikmete toetamine
Pakkumiskutse käsitleb innovatsiooni juhtimise ja tööstusliku innovatsiooni/ärijuhtimise valdkonna koolituste tagamist. Eesmärk on parandada järgmise 2 selgelt eristuva sihtrühma innovatsiooni juhtimisega seotud teadmisi ja oskusi: — ettevõtlustoe organisatsioonid, mis on Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerid; — rühm kogenud uurijaid, kes töötavad ajutiselt VKEdes Euroopa VKEde innovatsiooni kaastöötajate kontekstis – katsetegevus. Lõppkokkuvõttes aitavad koolitused kaasa sellele, et innovatsiooni juhtimise oskused ja nõustamisteenused muutuvad VKEde jaoks paremini kättesaadavateks, võimaldades neil seeläbi juhtida innovatsiooniprotsesse tõhusamalt ja suurema majandusliku mõjuga. Pakkumiskutse on jaotatud 2 järgmisse ossa: — 1. osa: Euroopa ettevõtlusvõrgustikus innovatsiooni juhtimise valdkonnas nõustamissuutlikkuse edasi arendamine; — 2. osa: põhikoolitus tööstusliku innovatsiooni juhtimise kohta Euroopa VKEde innovatsiooni kaastöötajate kontekstis – katsetegevus.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
Vastus puudub
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 Euroopa ettevõtlusvõrgustikus innovatsiooni juhtimise valdkonnas nõustamissuutlikkuse edasi arendamine Selle pakkumiskutse 1. osa eesmärk on parandada Euroopa ettevõtlusvõrgustiku osutatavaid innovatsiooni juhtimise tugiteenuseid VKEde jaoks. Seetõttu on vaja koolituskeskkonda, et arendada ja laiendada Euroopa ettevõtlusvõrgustikus töötavate innovatsiooni juhtimise nõunike pädevusi. Sellega tagatakse järgmine: — üldine sissejuhatav koolitus innovatsiooni juhtimise kohta töötajatele, kellel ei ole nende nõustamisülesannetega varasemaid kogemusi; — VKEde innovatsiooni juhtimise süsteemide erinevaid osi ja protsesse hõlmav erialane koolitus / suutlikkuse parandamine. Selle lepingu tulemusena tuleks koolitada maksimaalne arv Euroopa ettevõtlusvõrgustiku innovatsioonieksperte, kes osutavad teenuseid VKEde innovatsiooni juhtimise suutlikkuse parandamiseks, ning parandada nende teadmisi innovatsiooni juhtimise valdkonna nõustamise kohta. Koolitusega omandatud oskuseid rakendatakse viivitamata ettevõtlusvõrgustiku pakutava innovatsiooni juhtimise toe raames. Nende abil aidatakse kogu ELis parandada VKEde juurdepääsu pädevale innovatsiooni juhtimise valdkonna nõustamisele.
Osa 2 Põhikoolitus tööstusliku innovatsiooni juhtimise kohta Euroopa VKEde innovatsiooni ja sellega seonduva (katseprojekt) kontekstis Eeldatakse, et igale innovatsiooni kaastöötajale tagatakse ligikaudu 12 tööpäeva kestev koolitus, sh veebipõhine koolitus. Koolitusprogrammis osalemine on kohustuslik kõigile innovatsiooni kaastöötajatele, kes osalevad INNOSUP-2-2016 katsetegevuses. Hinnanguliselt sobivad koolituses osalemiseks kuni 90 innovatsiooni kaastöötajat ja kuni 90 juhendajat. Koolituse tulemusena saavad innovatsiooni kaastöötajad, kellel on kõige tõenäolisemalt tehnilise valdkonna doktorikraad, täiendava erikvalifikatsiooni, mille alusel võivad nad tegutseda innovatsioonijuhtidena tööstuses ja eriti VKEdes, mida toetatakse INNOSUP-02-2016 (innovatsiooni kaastöötaja – katsetegevus) raames saadud toetustega. Koolitusprogrammiga tuleks toetada ka järeltegevusi ja ideede laiendamist uurimisprojektidesse/toodetesse, pakkudes 1–2 tööpäeva pikkuseid erisessioone, mis käsitlevad Euroopa tasandi rahastamiskavasid. Lisaks sellele, et toetatakse kuni 90 VKEde innovatsiooni kaastöötajate programmi raames valitud innovatsiooni äriidee uurimist, annab koolitus ka võimaluse õppimiseks ja arenemiseks.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2016/S 170-305421 Hanketeade 03/09/2016 00:00