Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
10aastane ja 2aastane vastutuskindlustus ja töövõtja vastutuskindlustus
Tellija:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
TEDis avaldamise kuupäev:
03/01/2017
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
17/02/2017
Olek:
Suletud
Informatsioon
06C60/2016/M046.
10aastane ja 2aastane vastutuskindlustus ja töövõtja vastutuskindlustus
Euroopa Parlament soovib sõlmida järgmised lepingud: täiendav 10aastase ja 2aastase vastutuskindlustuse katte otseleping (seoses projektijuhi ja tema esindajaga) Wilfred Martensi ja Euroopa Ajaloo Maja hoonete jaoks Brüsselis, et tagada optimaalne ehitustööde vastuvõtmine ja hoonete kasutamine ohututes tingimustes – 1. osa; täiendav 10aastase ja 2aastase vastutuskindlustuse katte otseleping (seoses projektijuhi ja tema esindajaga) koolituskeskuse (varem aadressil Montoyer 63) ja square de Meeûs hoonete jaoks Brüsselis, et tagada optimaalne ehitustööde vastuvõtmine ja hoonete kasutamine ohututes tingimustes – 2. osa; töövõtja vastutuskindlustuse otseleping Strasbourgis asuva Václav Haveli hoone rekonstrueerimise ja moderniseerimise projekti jaoks, et tagada optimaalne ehitustööde vastuvõtmine ja hoone kasutamine ohututes tingimustes – 3. osa.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
03/01/2017 00:00
03/02/2017 23:59
08/02/2017 00:00
17/02/2017 23:59
21/02/2017 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 10aastane ja 2aastane vastutuskindlustus Brüsselis – Wilfred Martensi ja Euroopa Ajaloo Maja hooned Lepingu eesmärk on Belgia tsiviilseadustiku artiklite 1792 ja 2270 kohaselt sõlmida kindlustuspoliis, mis katab (teenuste osutamise lepingu kaudu) arhitektide, töövõtjate ja teiste projektijuhi või tema esindajatega seotud isikute 10aastast vastutust suuremate ehitustööde puhul ja 2aastast vastutust väiksemate ehitustööde puhul (kontrollitud osad) kõikidel sellistel juhtudel, mida ei hõlma 10aastane töövõtja vastutuskindlustus, mille töövõtjad võivad olla sõlminud. Kõik töövõtjate poolt allkirjastatud lepingud võidakse teha esimesel nõudmisel kättesaadavaks tegevuskoha külastamisel. Lepingu raames kindlustatakse eraldi eespool viidatud töövõtjate alltöövõtjad selliste kahjustustega seonduvalt, mis on samalaadsed eespool viidatud Belgia tsiviilseadustikus sätestatud vastutust kaasa toovate kahjustustega.
Osa 2 Täiendav 10aastane ja 2aastane vastutuskindlustuse kate Brüsselis – square de Meeûs ja koolituskeskuse (varem aadressil Montoyer 63) hooned Lepingu eesmärk on Belgia tsiviilseadustiku artiklite 1792 ja 2270 kohaselt sõlmida kindlustuspoliis, mis katab (teenuste osutamise lepingu kaudu) arhitektide, töövõtjate ja teiste projektijuhi või tema esindajatega seotud isikute 10aastast vastutust suuremate ehitustööde puhul ja 2aastast vastutust väiksemate ehitustööde puhul (kontrollitud osad) kõikidel sellistel juhtudel, mida ei hõlma 10aastane töövõtja vastutuskindlustus, mille töövõtjad võivad olla sõlminud. Kõik töövõtjate poolt allkirjastatud lepingud võidakse teha esimesel nõudmisel kättesaadavaks tegevuskoha külastamisel. Lepingu raames kindlustatakse eraldi eespool viidatud töövõtjate alltöövõtjad selliste kahjustustega seonduvalt, mis on samalaadsed eespool viidatud Belgia tsiviilseadustikus sätestatud vastutust kaasa toovate kahjustustega.
Osa 3 Töövõtja vastutuskindlustus seonduvalt Strasbourgis asuva Václav Haveli hoone rekonstrueerimise ja moderniseerimise projektiga Lepingu eesmärk on sõlmida kindlustuspoliis, mis katab (mis tahes vastutuse tuvastamiseta) kõikide parandamistöödega seotud kulud selliste kahjustuste puhul (hõlmates nii kahjustuste põhjused kui ka tagajärjed ning isegi maapinna defektidest tulenevad kahjustused), mis on samalaadsed kahjustustega, mis Prantsuse tsiviilseadustiku artikli 1792-1 kohaselt kuuluvad töövõtja vastutuse alla ning Prantsuse tsiviilseadustiku artikli 1792 tingimuste kohaselt tootja ja sarnaste poolte (sh tehniliste inspektorite) vastutuse alla. Täpsemalt on tegu järgmiste kahjustuste katmisega: — ohustavad ehitusprotsessi osadeks olevate konstruktsioonide töökindlust; — mõjutavad nimetatud konstruktsioonide 1 osa või 1 seadet, muutes need oma kasutusotstarbe jaoks sobimatuks; — mõjutavad nimetatud konstruktsioonide sellise 1 seadme töökindlust, mis on Prantsuse tsiviilseadustiku artikli 1792-2 kohaselt oluline nende püsivuse, vundamendi, karkassi ja välispiirete jaoks. Kahjustuste parandamise tööd hõlmavad ka järgmist: — tööde kulud, mis hõlmavad vajalikku lammutamist, koristamist, eemaldamist või lahtimonteerimist, toetamist, asendamist või kokkumonteerimist, sh pinnase ja haljastuse eemaldamine ja tagasipanek; — töövõtja vastutuskindlustuse kulud parandustööde jaoks, mis tehakse selliste kahjustuste tekkimisel, mis on kindlustatud juhul, kui need tööd ise on kohustusliku töövõtja vastutuskindlustuse osa.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2017/S 001-000050 Hanketeade 03/01/2017 00:00