Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Institutsioonidevaheline teenuste raamleping parema õigusloomega seotud tegevust...
Tellija:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
TEDis avaldamise kuupäev:
31/12/2016
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
15/03/2017
Olek:
Suletud
Informatsioon
EASME/EMFF/2016/029.
Institutsioonidevaheline teenuste raamleping parema õigusloomega seotud tegevuste kohta
EASME kui põhihankija soovib sõlmida maksimaalselt 3 astmelist raamlepingut iga osa kohta. Osad on järgmised: 1. osa: ühine kalanduspoliitika, v.a selle rahvusvaheline mõõde; 2. osa: integreeritud merenduspoliitika. Üldeesmärk on tagada abi merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadile parema õigusloomega seotud tegevuste teostamisel ühise kalanduspoliitika ja integreeritud merenduspoliitika raames. Pakkumiskutse eesmärk on valida välja töövõtjad, kes on võimelised pakkuma eksperditasemel suutlikkust, mida kasutatakse vajaduse korral konkreetsete teenuste nõudmise kaudu.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
31/12/2016 00:00
15/03/2017 23:59
22/03/2017 10:30
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Ühine kalanduspoliitika, v.a selle rahvusvaheline mõõde
Hõlmatud teenused sisaldavad Euroopa Komisjoni osakondade toetamist järgmiste tegevuste tegemisel: — tagasiulatuvad hindamised, sh kvaliteedikontrollid; — kavandatavad hindamised, sh mõjuhindamised; — sidusrühmadega konsulteerimine; — olemasolevate ja tulevaste poliitikavaldkondade ja/või regulatiivsete meetmetega seotud kulude ja tulude hindamine, eelkõige seoses halduskoormusega; ühise kalanduspoliitika (common fisheries policy (CFP)) valdkondades, v.a selle rahvusvahelises mõõtmes. Eespool kirjeldatud ülesanded on näitlikud ning hankija võib vajaduse korral nõuda muid ühise kalanduspoliitika hindamise ja mõjuhindamisega seotud ülesandeid.
Osa 2
Integreeritud merenduspoliitika
Hõlmatud teenused sisaldavad Euroopa Komisjoni osakondade toetamist järgmiste tegevuste tegemisel: — tagasiulatuvad hindamised, sh kvaliteedikontrollid; — kavandatavad hindamised, sh mõjuhindamised; — sidusrühmadega konsulteerimine; — olemasolevate ja tulevaste poliitikavaldkondade ja/või regulatiivsete meetmetega seotud kulude ja tulude hindamine, eelkõige seoses halduskoormusega; integreeritud merenduspoliitika (integrated maritime policy (IMP)) valdkondades. Eespool kirjeldatud ülesanded on näitlikud ning hankija võib vajaduse korral nõuda muid integreeritud merenduspoliitika hindamise ja mõjuhindamisega seotud ülesandeid.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2017/S 035-062666
Parandus
18/02/2017 00:00
2016/S 253-465484
Hanketeade
31/12/2016 00:00