Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Õigusteenused.
Tellija:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
TEDis avaldamise kuupäev:
23/03/2017
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
18/04/2017
Olek:
Suletud
Informatsioon
1701/G2/N.
Õigusteenused.
See menetlus hõlmab õigusteenuste osutamist, mis on jagatud 5 ossa: 1. osa: Madalmaade kaubandusõigus, sh lepinguõigus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia / intellektuaalse omandi õigus, eraelu puutumatus ja andmete kaitse, maksuõigus ja võimalik esindamine kohtus (raamleping 1 töövõtjaga); 2. osa: Madalmaade tööhõive ja tööõigus, sh makse, pensioni ja toetusi ning tervishoidu ja ohutust käsitlev õigus (raamleping 1 töövõtjaga); 3. osa: ELi hankeõigus, sh nõustamine ja võimalik esindamine Üldkohtus (raamleping 1 töövõtjaga); 4. osa: Belgia kaubandusõigus, sh lepinguõigus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia / intellektuaalse omandi õigus, eraelu puutumatus ja andmete kaitse, maksuõigus ja võimalik esindamine kohtus (raamleping 1 töövõtjaga); 5. osa: ELi tööhõive ja avaliku teenistuse õigus, sh nõustamine ja võimalik esindamine Üldkohtus (mitmekordne raamleping 3 töövõtjaga – konkursi taasalgatamisega).
Teenused
Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
23/03/2017 00:00
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
1. osa: Madalmaade kaubandusõigus, sh lepinguõigus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia / intellektuaalse omandi õigus, eraelu puutumatus ja andmete kaitse, maksuõigus ja võimalik esindamine kohtus
1. osa: Europoli lepinguid reguleeritakse üldjuhul liidu õigusaktidega ja vajaduse korral võidakse neid täiendada Madalmaade õigusaktidega. Haagi kohtute jurisdiktsiooni kuuluvad lepingu tõlgendamisest ja/või kohaldamisest tekkivad vaidlused. Europolil ei ole asutusesisest pädevat Madalmaade juristi ja seetõttu on aeg-ajalt vaja Madalmaade õigusabi kaubandusõigusega seotud küsimustes. Nõustamine võib käsitleda ka tarkvaralitsentside tingimustega seotud küsimusi ja nende tõlgendamist Madalmaade seaduste kohaselt, aga ka eraelu puutumatuse ja andmete kaitsega seotud küsimusi.
Osa 2
2. osa: Madalmaade tööhõive ja tööõigus, sh makse, pensioni ja toetusi ning tervishoidu ja ohutust käsitlev õigus
2. osa puhul: Europol rakendab Madalmaade tervishoiu ja ohutuse standardeid. Mõnikord vajatakse Madalmaade õigusabi tööhõive ja tööõiguse küsimustes, sh pensioni, toetuste, sotsiaalkindlustuse ja maksuõiguse vallas.
Osa 3
3. osa: ELi hankeõigus, sh hankija nõustamine ja esindamine Üldkohtus
3. osa: Europolil on olemas asutusesisene hankealane õigusabi. See tähendab, et eeltöö tehakse asutusesiseselt ja õigusabi käsitleb konkreetseid detaile (nt Europoli koostatud kriitiline sisend kaitse kohta) ja taktikaline nõustamine, aga ka võimalikud tõlked prantsuse keelde. Europoli õigusmeeskond peab olema kaasatud ja nendega tuleb konsulteerida menetluse kõigis etappides.
Osa 4
4. osa: Belgia kaubandusõigus, sh lepinguõigus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia / intellektuaalse omandi õigus, eraelu puutumatus ja andmete kaitse, maksuõigus ja võimalik esindamine kohtus
4. osa puhul: Europol osaleb institutsioonidevahelistes hankemenetlustes (s.o ELi institutsioonide ja ametite nimel Euroopa Komisjoni korraldatud pakkumismenetlustes). Nende tulemusena sõlmitud lepinguid reguleeritakse Belgia õigusaktidega ja need kuuluvad Brüsseli kohtu jurisdiktsiooni. Mõnikord on Europolil vaja erialast nõustamist Belgia üldise kaubandusõiguse kohta. Nõustamine võib käsitleda ka tarkvaralitsentside tingimustega seotud küsimusi ja nende tõlgendamist Belgia seaduste kohaselt, aga ka eraelu puutumatuse ja andmete kaitsega seotud küsimusi.
Osa 5
ELi tööhõive ja avaliku teenistuse õigus, sh nõustamine ja võimalik esindamine Üldkohtus
5. osa puhul: Europolis töötavad ametnikud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste alusel. Europolil on olemas asutusesisene õigusabi ja ta soovib, et tal oleks võimalus (aga mitte kohustus) kasutada advokaadibüroo teenuseid, kasutades raamlepingut, mis võidakse selle pakkumismenetluse tulemusena sõlmida. Europoli õigusmeeskond peab olema kaasatud ja nendega tuleb konsulteerida menetluse kõigis etappides.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2017/S 058-107188
Hanketeade
23/03/2017 00:00