Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Meditsiiniteenused
Tellija:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
TEDis avaldamise kuupäev:
22/03/2017
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
17/05/2017
Olek:
Suletud
Informatsioon
PROC/2017/01.
Meditsiiniteenused
ESMA, satelliitidevahelise side teenistus (inter-satellite service (ISS)) ja GSA soovivad sõlmida raamlepingu eesmärgiga seada üles meditsiinikeskuse ja töötervishoiu arsti teenused. Meditsiinikeskus osutab töötajate värbamiseks ja iga-aastasteks ennetavateks tervisekontrollideks vajalikke meditsiiniteenuseid. Töötervishoiu arst osutab vajalikke meditsiiniteenuseid, et täita töötajate tervisliku seisundi seiramisega seotud kehtivaid nõudeid. Kõikidele nendele teenustele kohaldatakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja muid Euroopa Liidu kehtivaid eeskirju.
Teenused
Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
22/03/2017 00:00
17/05/2017 16:00
17/05/2017 16:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Meditsiinilise diagnoosi keskus töötajate värbamiseks ja iga-aastasteks ennetavateks tervisekontrollideks vajalike meditsiiniuuringute ja analüüside tegemise jaoks
Järgnev ülesannete nimekiri on näitlik ega ole ammendav. Selle osa raames võib meditsiinikeskuse ülesandeks olla järgneva korraldamine: — tööle asumisele eelnevad tervisekontrollid; — iga-aastased ennetavad tervisekontrollid.
Osa 2
Töötervishoiu arsti tagamine
Järgnev ülesannete nimekiri on näitlik ega ole ammendav. Selle osa raames võivad töötervishoiu arsti ülesanded olla järgmised: — väljastada sobivustõendeid tööle asumisele eelnevate tervisekontrollide jaoks; — viia ellu iga-aastaseid ennetavaid tervisekontrolle; — hinnata töötervishoidu ja -ohutust; — täita vaktsineerimisega seotud konkreetseid nõudeid ja vajadusi; — osaleda puudekomisjonides; — anda nõu meditsiinilistel põhjustel töölt puudumise kohta ja kontrollida nimetatud puudumisi.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2017/S 057-105057
Hanketeade
22/03/2017 00:00