Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Järgmiste direktiivide alusel teavitatud asutuste rühmade tehnilised sekretariaa...
Tellija:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
TEDis avaldamise kuupäev:
29/04/2017
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
06/06/2017
Olek:
Suletud
Informatsioon
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Järgmiste direktiivide alusel teavitatud asutuste rühmade tehnilised sekretariaadid: ATEXi direktiiv, masinate direktiiv, elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv, surveseadmete turu direktiiv / lihtsate surveanumate direktiiv,...
1. osa: plahvatusohtlikud keskkonnad: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26.2.2014 direktiivi 2014/34/EL (plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) alusel teavitatud asutuste rühma tehniline sekretariaat. 2. osa: masinad: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17.5.2006 direktiivi 2006/42/EÜ (mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ) alusel teavitatud asutuste rühma tehniline sekretariaat. 3. osa: elektromagnetiline ühilduvus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/30/EL alusel teavitatud asutuste rühma tehniline sekretariaat. 4. osa: liftid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26.2.2014 direktiivi 2014/33/EL (lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) alusel teavitatud asutuste rühma tehniline sekretariaat. 5. osa: surveseadmed: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/68/EL ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26.2.2014 direktiivi 2014/29/EL (lihtsate surveanumate turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) alusel teavitatud asutuste rühma tehniline sekretariaat. 6. osa: küttegaasiseadmed: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30.11.2009 direktiivi 2009/142/EÜ (küttegaasiseadmete kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9.3.2016 määruse (EL) 2016/426 (mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ) alusel teavitatud asutuste rühma tehniline sekretariaat.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Üks või mitu osa
Riigihankeleping
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Osalemistingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Plahvatusohtlike keskkondade direktiiv – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/34/EL
Pakkumiskutse eesmärk on määrata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26.2.2014 direktiivi 2014/34/EL (plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) alusel loodud teavitatud asutuste rühma tehniline sekretariaat.
Osa 2
Masinadirektiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ)
Pakkumiskutse eesmärk on määrata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17.5.2006 direktiivi 2006/42/EÜ (mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ) alusel loodud teavitatud asutuste rühma tehniline sekretariaat.
Osa 3
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/30/EU
Pakkumiskutse eesmärk on määrata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26.2.2014 direktiivi 2014/30/EL (elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) alusel loodud teavitatud asutuste rühma tehniline sekretariaat.
Osa 4
Liftide direktiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/33/EL)
Pakkumiskutse eesmärk on määrata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26.2.2014 direktiivi 2014/33/EL (lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) alusel loodud teavitatud asutuste rühma tehniline sekretariaat.
Osa 5
Surveseadmete direktiiv – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/68/EL; lihtsate surveanumate direktiiv – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/29/EL
Pakkumiskutse eesmärk on määrata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/68/EL ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26.2.2014 direktiivi 2014/29/EL (lihtsate surveanumate turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) alusel loodud teavitatud asutuste rühma tehniline sekretariaat.
Osa 6
Küttegaasiseadmete direktiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/142/EÜ) ning küttegaasiseadmete määrus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/426)
Pakkumiskutse eesmärk on määrata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30.11.2009 direktiivi 2009/142/EÜ (küttegaasiseadmete kohta) alusel loodud teavitatud asutuste rühma tehniline sekretariaat. Sama tehniline sekretariaat aitab samaväärsel viisil ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9.3.2016 määruse (EL) 2016/426 (mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ) alusel teavitatud asutuste koordineerimisrühma, tagades määruse alusel teavitatud asutuste koostöö jätkumise. Määrusega tunnistatakse küttegaasiseadmete direktiiv alates 21.4.2018 täielikult kehtetuks.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2017/S 097-190781
Parandus
20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471
Hanketeade
29/04/2017 00:00