Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Eestvedamise ja tegevjuhtimise meistriklassi programmid
Tellija:
European Investment Bank (EIB)
TEDis avaldamise kuupäev:
29/04/2017
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
19/06/2017
Olek:
Suletud
Informatsioon
VP-1387.
Eestvedamise ja tegevjuhtimise meistriklassi programmid
Euroopa Investeerimispank (EIP) algatab pakkumiskutse eesmärgiga valida välja teenuseosutajaid, kes tagaksid eestvedamise arendamise programmid, mis sisaldavad ühiseid ametlikke koolituskursuseid, kohandatud üritusi ja individuaalset tuge. EIP soovib leida teenuseosutajaid, kellel on ulatuslikud ja jätkusuutlikud kogemused rahvusvahelise keskkonnaga arvestavate kohandatud eestvedamise arendamise programmide ja töötubade välja töötamises ja korraldamises (eraettevõtted ja avaliku sektori organisatsioonid).
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 Uute juhtide programm (Emerging leadership programme (ELP)) Kõnealuse osa raames pakutavad teenused on seotud koolitusega, mille eesmärk on arendada teadlikkuse, teabevahetuse ja meeskonnatööga seotud pädevusi. Koolituse sihtrühma kuuluvad vanemspetsialistid, kellel on potentsiaal pääseda juhtivasse ametisse lühemas ja keskpikas perspektiivis (1–3 aastat). Vanemspetsialistidel, kellel on potentsiaal pääseda juhtivasse ametisse, on ülikoolikraad ja tavaliselt rohkem kui 10 aasta jooksul oma erialavaldkonnas saadud töökogemused. Nad on täitnud erinevaid ametikohti, mille nõuded ja ülesanded on olnud piisavalt mitmekülgsed, võimaldades neil omandada erinevaid oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud meeskonna juhtimiseks ning tegevuse ja töötajatega seotud probleemide lahendamiseks. Iga koolitusprogrammi nõutud kestus on 3 päeva. Koolitusprogrammi õpe võib toimuda järjestikustel päevadel või eraldi aegadel 3kuulise perioodi jooksul. EIP soovib korraldada 2–4 koolitusprogrammi aastas.
Osa 2 Juhtimisaluste programm (Foundation of leadership programme (FLP)) Kõnealuse osa raames pakutavad teenused on seotud koolitusega, mille eesmärk on arendada inimeste juhtimisega ning spetsialisti rollist meeskonnajuhi rolli liikumisega seotud pädevusi. Koolitus hõlmab järgmist: sihtrühm on töötajad, kes on hiljuti määratud või värvatud üksuse juhiks (EIP töötajate hierarhias 1. juhtimistasand); koolitusprogrammi nõutud kestus on 4 päeva ehk 2 koolitust 2 järjestikusel päeval (2 x 2 päeva) 3kuulise perioodi jooksul; EIP soovib korraldada 2–4 koolitusprogrammi aastas; lisaks võib EIP nõuda valikulist koolituse läbinute päeva (jätkutegevus) korraldamist kord aastas, kuhu kutsutakse kõik varasemad programmis osalejad.
Osa 3 Eestvedamise arendamise programm (Leadership development programme (LDP)) Kõnealuse osa raames pakutavad teenused hõlmavad koolitust, mille eesmärk on aidata juhtidel asuda tegelema eestvedamisega. Koolituskursuse raames tuleb arendada järgmisi pädevusi: sihtrühm on töötajad, kes on hiljuti määratud või värvatud divisjoni juhiks (EIP töötajate hierarhias 2. juhtimistasand (keskastme juhid)); koolitusprogrammi nõutud kestus on 6 päeva ehk 2 koolitust 3 järjestikusel päeval (2 x 3 päeva) 3kuulise perioodi jooksul.
Osa 4 Eestvedamise arendamise jätkuprogramm (Advanced leadership development programme (ALDP)) Kõnealuse osa raames pakutavate teenuste eesmärk on arendada süsteemide juhtimisega ning keerukate aspektide, strateegia, visiooni ja eestvedamise muutmise küsimustega seotud pädevusi. Sihtrühma kuuluvad töötajad, kes on hiljuti määratud või värvatud osakonna või direktoraatide juhtideks (direktorid) (EIP töötajate hierarhias 3. ja 4. juhtimistasand (kõrgema taseme tegevjuhid)).
Osa 5 Kõrgema taseme tegevjuhi eestvedamise programm (Senior executive leadership programme (SELP)) Kõnealune programm sarnaneb tegevjuhtide haridusprogrammile, mida pakutakse tuntumates ülikoolides ja ärile keskenduvates ülikoolides, mis käsitlevad panga kõrgema taseme juhtide jaoks asjakohaseid eestvedamisega seotud teemasid. Kursust pakutakse ALDP-kursust (4. osa) täiendava kursusena. EIP soovib sõlmida mitmekordse raamlepingu mitme teenuseosutajaga (vähemalt 3 ja kõige enam 5), et oleks võimalik valida mitme SELP-programmi vahel, arvestades üksikisiku konkreetseid koolituseesmärke, tema igapäevaseid kohustusi ja kursuste toimumiskuupäevi. Sihtrühma kuuluvad osakonna või direktoraatide juhid (direktorid) (EIP töötajate hierarhias 3. ja 4. juhtimistasand (kõrgema taseme tegevjuhid)). Nõutud kestus iga koolituskursuse puhul on vähemalt 3 ja kõige enam 10 järjestikust või muud kui järjestikust päeva.
Osa 6 Tegevjuhtide meistriklassi programm (Executive masterclass programme (EMP)) Kõnealuses programmis pakutakse mitmeid teemasid, mis täiendavad ELP-, FLP-, LDP- ja ALDP-koolitust. Meistriklassid töötatakse välja nii, et need võimaldavad osalejatel arutada eestvedamisega seotud peamisi teemasid ning arendada nende isiklikke jätkusuutliku õppimise käsitlusviisi ja arenguga seotud tavasid. EIP soovib sõlmida mitmekordse raamlepingu mitme teenuseosutajaga (vähemalt 3 ja kõige enam 5), et pakkuda laiemat valikut meistriklasside meetodite ja sisu mõistes, mis aitaks paremini vastata erinevate sihtrühmade vajadustele ja erinevate eesmärkide saavutamisele. Kui EIP vajab EMP-koolitust, saadab ta teenust käsitleva nõude (ülesande) kõikidele teenuseosutajatele ja valib nende hulgast ülesande täitmiseks 1 teenuseosutaja kooskõlas raamlepingu artikliga 4. Sihtrühmad on samad, mis ELP-, FLP-, LDP- ja ALDP-koolituste puhul. Koolituse nõutud kestus on vähemalt pool päeva ja kõige enam 1 päev EIP ruumides Luxembourgis. Aastas korraldatakse 2–4 koolituskursust.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2017/S 099-195195 Parandus 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Hanketeade 29/04/2017 00:00