Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Kodanikukaitse moodulite, tehnilise abi ja toetuse meeskondade ning Euroopa Liid...
Tellija:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
TEDis avaldamise kuupäev:
07/07/2017
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
21/09/2017
Olek:
Suletud
Informatsioon
ECHO/A2/SER/2017/04.
Kodanikukaitse moodulite, tehnilise abi ja toetuse meeskondade ning Euroopa Liidu kodanikukaitse meeskondade jaoks ette nähtud õppused (4 osa)
Üldeesmärk on kasutada ja katsetada teadmisi ja kogemusi, mis saadi mehhanismi koolituskursuste programmis osalemisest ja mujalt. Selleks korraldatakse väga hea kvaliteediga teoreetilised õppused ja väliõppused, milles keskendutakse osalejatele, luues mitmeid uuenduslikke, kuid realistlikke rahvusvahelise lähetamise stsenaariume, mida on sobiv korraldada ohutus keskkonnas, võttes kohustuseks sertifitseerida ja/või ümber liigitada registreeritud kodanikukaitse moodulid / tehnilise abi ja toetuse meeskonnad, teised vabatahtliku reservi üksused, muud ühises hädaolukordade side- ja infosüsteemis (Common Emergency Communication and Information System (CECIS)) registreeritud üksused ja mehhanismi eksperdid, s.o Euroopa Liidu kodanikukaitse meeskond (European Union Civil Protection Team (EUCPT)). Riiklikke riskihindamisi, hiljutisi õnnetuste suundumusi, mehhanismi varasemaid käivitamisi, mehhanismi varasematest käivitamistest ja varasematest õppetsüklitest saadud õppetunde tuleb võtta arvesse selliste õppestsenaariumite väljaarendamisel, mis peaksid olema ka konkreetse riigi kontekstis, kus õppus toimub.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
07/07/2017 00:00
21/09/2017 23:59
28/09/2017 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Kõigi kodanikukaitse moodulite põhitöötajate, tehnilise abi ja toetuse meeskondade ning Euroopa Liidu kodanikukaitse meeskonna ekspertide jaoks 5 teoreetilise õppuse kavandamine, planeerimine, korraldamine ja ise hindamine
Töövõtja peab kavandama, planeerima, korraldama ja ise hindama 5 teoreetilist õppust. Igal õppusel osaleb vähemalt 27 osalejat, kelle hulka kuuluvad 20 moodulite põhitöötajat, 2 tehnilise abi ja toetuse meeskonna põhitöötajat või vähemalt tehnilise abi ja toetuse meeskonna koolituse saanud töötajat ning lisaks 4 liidu mehhanismi kohta koolituse saanud eksperti ja Euroopa hädaolukordadele reageerimise keskuse (Emergency Response Coordination Centre (ERCC)) kontaktametnik, et luua õppuse osana kohapeal koordineerimise keskus. Igal õppusel osalevad täies ulatuses vähemalt 3 virtuaalset moodulit. Lisaks tuleks kõigi stsenaariumite puhul, v.a Euroopa piires kavandatute puhul, tagada ÜRO õnnetuste hindamis- ja koordineerimisüksuse (United Nations disaster assessment and coordination (UNDAC)) kogenud liikme osalus (kes on eelistatavalt samuti mehhanismi kohta koolituse saanud), kes samuti osaleb ja teeb koostööd koos Euroopa Liidu kodanikukaitse meeskonnaga. Samuti on ette nähtud, et kõnealuse lepingu kestuse vältel võidakse kutsuda õppusel osalema maksimaalselt 12 põhitöötajat kolmandatest riikidest (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo).
Osa 2
3 väliõppuse kavandamine, planeerimine, korraldamine ja ise hindamine peamiselt suure võimsusega pumpamise (HCP), vee puhastamise (WP), keemiliste, bioloogiliste, kiirgus- ja tuumaainete (CBRN) tuvastamise ja proovide võtmise,...
Töövõtja peab kavandama, planeerima, korraldama ja ise hindama 3 väliõppust. 1 õppusel osalevad erinevatest osalevatest riikidest pärit 5 kodanikukaitse moodulit, 2 õppusel osalevad erinevatest osalevatest riikidest pärit 4 kodanikukaitse moodulit ning igal õppusel osalevad täies ulatuses vähemalt 3 virtuaalset moodulit ja/või vähemalt 4 vabatahtliku reservi võrdväärset üksust, moodustades lisaks eespool mainitud virtuaalsetele moodulitele kokku 4 või 5 osalevat moodulit või üksust, ning kõikidel juhtudel simuleeritakse Euroopa Liidu kodanikukaitse meeskonda, mille rolle täidavad ELi mehhanismi eksperdid. Samuti on ette nähtud, et kõnealuse lepingu kestuse vältel võidakse mehhanismi osalevate moodulitega samade finantskorralduste alusel kutsuda osalema mitmeid riike, sh kolmandaid riike (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo), hõlmavaid mooduleid.
Osa 3
Peamiselt linnades keskmise raskusega / raske otsimise ja päästmise (USAR), linnades keemilistes, bioloogilistes, kiirgus- või tuumatingimustes tehtava otsimis- ja päästetegevuse (CBRNUSAR) jaoks 5 väliõppuse ning kõrgete...
Töövõtja peab kavandama, planeerima, korraldama ja ise hindama 5 väliõppust. 3 õppusel osalevad 4 kodanikukaitse moodulit ja 2 õppusel osalevad erinevatest osalevatest riikidest pärit 3 kodanikukaitse moodulit ning igal õppusel osalevad täies ulatuses vähemalt 3 virtuaalset moodulit ja vähemalt 3 muud vabatahtliku reservi võrreldavat üksust, moodustades lisaks eespool mainitud virtuaalsetele moodulitele kokku 3 või 4 osalevat moodulit või üksust, ning kõikidel juhtudel simuleeritakse Euroopa Liidu kodanikukaitse meeskonda, mille rolle täidavad ELi mehhanismi eksperdid. Samuti on ette nähtud, et kõnealuse lepingu kestuse vältel võidakse mehhanismi osalevate moodulitega samade finantskorralduste alusel kutsuda osalema kolmandate riikide mooduleid.
Osa 4
Peamiselt Euroopa Liidu kodanikukaitse meeskonna ja tehnilise abi ja toetuse meeskonna ekspertide jaoks 2 väliõppuse programmi kavandamine, planeerimine, korraldamine ja ise hindamine, mille puhul iga õppus sisaldab...
Töövõtja peab planeerima, korraldama ja ise hindama 2 väliõppuse programmi, mille puhul iga õppeprogramm sisaldab täienduskoolitust ja väliõppust. Igas õppeprogrammis osaleb erinevatest osalevatest riikidest pärit 3 Euroopa Liidu kodanikukaitse meeskonda ja 3 tehnilise abi ja toetuse meeskonda ning igal õppusel osalevad virtuaalsed moodulid (kui see on stsenaariumi jaoks kohane) lisaks suurele hulgale rahvusvahelistele päästetöötajatele, eelkõige nendele, kes on pärit humanitaarabi kogukonnast.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2017/S 128-260027
Hanketeade
07/07/2017 00:00