Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Saastekvootide enampakkumine ja süsinikuturu järelevalve
Tellija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TEDis avaldamise kuupäev:
30/05/2017
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
12/07/2017
Olek:
Suletud
Informatsioon
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Saastekvootide enampakkumine ja süsinikuturu järelevalve
Töövõtjad tagavad 3 erineva osa raames õigus-, majandus- ja finants- ning ka raamatupidamis- ja auditeerimisvaldkonna eksperditeadmisi, et abistada komisjoni tegevuses, mis on seotud CO2-turu ja ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) raames saastekvootide enampakkumise aususe ja usaldusväärsuse tagamisega, arendades asjakohaseid õigusakte ning nende rakendamist ja seiramist, riigihankemenetlusi ja lepingukorraldusi ning tagades probleemide, vahejuhtumite ja kriisiolukordade õigeaegse ja tulemusliku halduse. Palume tähele panna, et eelnevalt avaldati kõnealuse pakkumise kohta teave 31.5.2016 ELT-s viitega 2016/S 103-183492 ja pealkirjaga "Komisjoni abistamine komisjoni määruse (EL) nr 1031/2010 (enampakkumismäärus) rakendamisel ja ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames turujärelevalve raamistiku rakendamisel".
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Õigusabi
1. osa raamleping kestab esialgu 24 kuud ja seda uuendatakse automaatselt 2 korda (maksimaalseks kogukestuseks on 72 kuud). 1. osa raamlepingu töövõtja(te)lt võidakse nõuda järgmiste teenuste osutamist: 1) õigusabi ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames esmasele ja teisesele saastekvootide turule kohaldatavate õigusaktide väljaarendamiseks, rakendamiseks, seireks ja ülevaatamiseks; 2) õigusabi lepinguhalduse jaoks; 3) õigusabi ühise enampakkumisplatvormi või enampakkumise seire ühise hanke jaoks; 4) õigusabi ühiste hankelepingute haldamiseks; 5) koordineerimise ja üleandmise ülesanded. Edasiste üksikasjade saamiseks palume vaadata hankedokumente (vt pakkumise iseloomustuse jaotist 2.3).
Osa 2
Majanduslik ja finantsturu analüüs
2. osa raamleping kestab esialgu 24 kuud ja seda uuendatakse automaatselt 2 korda (maksimaalseks kogukestuseks on 72 kuud). 2. osa raamlepingu töövõtja(te)lt võidakse nõuda järgmiste teenuste osutamist: 1) CO2-turgude toimimise majanduslik ja finantsanalüüs; 2) majanduslik ja finantsnõustamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames esmasele ja teisesele saastekvootide turule kohaldatavate õigusaktide väljaarendamiseks, rakendamiseks, seireks ja ülevaatamiseks; 3) majanduslik ja finantsnõustamine lepinguhalduse jaoks; 4) majanduslik ja finantsnõustamine ja tugi ühise enampakkumisplatvormi või enampakkumise seire hanke jaoks; 5) majanduslik ja finantsnõustamine ühiste hankelepingute haldamiseks; 6) koordineerimise ja üleandmise ülesanded. Edasiste üksikasjade saamiseks palume vaadata hankedokumente (vt pakkumise iseloomustuse jaotist 2.3).
Osa 3
Raamatupidamise ja auditeerimise teenused
3. osa raamleping kestab esialgu 24 kuud ja seda uuendatakse automaatselt 2 korda (maksimaalseks kogukestuseks on 72 kuud). 3. osa raamlepingu töövõtja(te)lt võidakse nõuda järgmiste teenuste osutamist: 1) raamatupidamise ja auditeerimise teenused enampakkumismääruse rakendamiseks, sealhulgas enampakkumisplatvormide poolt enampakkumismääruse rakendamise vastavuse audit; 2) raamatupidamise ja auditeerimise teenused esmasele ja teisesele saastekvootide turule kohaldatavate ELi finantsturu õigusaktide väljaarendamiseks, rakendamiseks, seireks ja ülevaatamiseks; 3) raamatupidamise ja auditeerimise teenused ühise enampakkumisplatvormi määramise ja enampakkumise seire riigihankemenetluste jaoks, sealhulgas abi finantsnõuete ja kulude struktuuri kindlaksmääramisel ja ka kandidaatide või pakkujate finantsolukorra hindamisel; 4) raamatupidamise ja auditeerimise tugi seoses ühise enampakkumisplatvormi ja enampakkumise seire lepingutega, sealhulgas nende lepingute raames osutatavate teenuste tegevuslik audit ning nende lepingutega seotud kulude, kulude erinevuste ja asjaomaste hinnamuudatuste hinnangu kindlaksmääramine; 5) üleandmise ülesanded. Edasiste üksikasjade saamiseks palume vaadata hankedokumente (vt pakkumise iseloomustuse jaotist 2.3).
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2017/S 102-203754
Hanketeade
30/05/2017 00:00