Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Tugi ELi puidumääruse rakendamiseks.
Tellija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TEDis avaldamise kuupäev:
05/06/2013
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
24/07/2013
Olek:
Suletud
Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida
Informatsioon
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Tugi ELi puidumääruse rakendamiseks.
2003. aastal määratleti metsaõiguse rakendamise, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) tegevuskavaga Euroopa Liidu poliitika ebaseadusliku metsaraie ja sellega seotud kaubanduse vastu võitlemiseks. Tegevuskavas pakuti välja meetmepakett, et toetada rahvusvahelisi jõupingutusi nimetatud probleemi vastu võitlemisel. Tegevuskava ellu viimisel on EL pidanud puitu tootvate riikidega (partnerriigid) läbirääkimisi vabatahtlike partnerluslepingute üle, millega kehtestatakse pooltele õiguslikult siduv kohustus rakendada litsentsisüsteemi ja reguleerida kauplemist lepingutes kindlaks määratud puidu ja puittoodetega.Võttes arvesse probleemi ulatust ja edasilükkamatust, oli vaja täiendada ja tugevdada FLEGTi tegevuskava lisameetmetega ja sel eesmärgil võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20.10.2010 määrus (EL) nr 995/2010 (milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused, nn ELi puidumäärus) ja see jõustus 2.12.2010(vt http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm).Määrus hõlmab mitmesuguseid puittooteid, mis on loetletud selle lisas ELi tollikoodide nomenklatuuri kasutades. Määrus muutus kohaldatavaks alates 3.3.2013, et võimaldada ELi ettevõtjatele, puidutootjatele ja liikmesriikidele ning kaubanduspartneritele aega ettevalmistuste tegemiseks. Juuniks 2012 võttis komisjon vastu järgmised vajalikud muud kui seadusandlikud aktid: komisjoni delegeeritud määrus (EL) 363/2012 ja komisjoni rakendusmäärus (EL) 607/2012. 2013. aastal komisjon täpsustas tihedas koostöös liikmesriikidega puidumääruse kohta koostatud juhenddokumenti, kus selgitatakse teatavaid määruse seisukohti.Kuigi määrused on otseselt siduvad kõikjal ELis, kohustatakse liikmesriike võtma teatavaid erimeetmeid ning nad vastutavad oma igapäevaste rakendus- ja jõustamistegevuste eest.Käesoleva lepingu eesmärk on1. pakkuda tuge Euroopa Komisjonile järelevalveorganisatsioonide taotluste hindamiseks;2. pakkuda tuge Euroopa Komisjonile puidumääruse rakendamise ja jõustamise järelevalveks (nagu täpsustatud eespool);3. pakkuda sisendit Euroopa Komisjonile (eespool nimetatud punktide 1 ja 2 kontekstis) 2015. aastaks kavandatud määruse läbivaatamise jaoks.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
05/06/2013 00:00
Vastus puudub
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2013/S 107-182396 Hanketeade 05/06/2013 00:00