Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Rahvusvahelised turvateenused
Tellija:
European Investment Bank (EIB)
TEDis avaldamise kuupäev:
31/08/2017
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
06/10/2017
Olek:
Suletud
Informatsioon
LZ-1412.
Rahvusvahelised turvateenused
Pakkumiskutse eesmärk on tagada väljast tellitavate teenuste osutamine, et katta EIP turvalisuse, ohutuse ja tervishoiuga seotud vajadused kõigi väljaspool Luxembourgi toimuvate äritegevuste jaoks, kooskõlas tema äritegevuste ja ettevõtlusstrateegiatega. Kõnealune pakkumiskutse jagatakse järgmisse 5 ossa: — 1. osa: välismaine teave ja luureandmed; — 2. osa: nõustamine välismaise turvalisuse valdkonnas; — 3. osa: välismaal olevate töötajate turvalisuse ja kaitse teenused; — 4. osa: evakueerimine hädaolukorras; — 5. osa: koolitamise tugi. Kõigi osade kohta sõlmitakse leping samal ajal. 1 pakkujal on lubatud esitada pakkumine rohkem kui 1 osa kohta, kuid sellisel juhul peavad pakkujad esitama pakkumised iga osa kohta eraldi. Iga osa hinnatakse eraldi.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
31/08/2017 00:00
06/10/2017 23:59
10/10/2017 14:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 Välismaine teave ja luureandmed 1. osa käsitleb ülemaailmse turvalisuse ja meditsiiniteabe tagamist, et toetada kliendi tegevusi välismaal ja pakkuda eritellimusel uuringuid mis tahes esilekerkivatel või päevakohastel turvalisuse ja meditsiiniga seotud huvipakkuvatel teemadel.
Osa 2 Nõustamine välismaise turvalisuse valdkonnas EIP laiendab oma ülemaailmseid ärireise ja lähetusi, millest mõned võivad toimuda suurema riskiga keskkondades. EIP-l on ligikaudu 40 asutusevälist bürood, mis asuvad väljaspool Luxembourgi, ja praegu suurendab ta oma välismaist portfelli Euroopas, Aafrikas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Olemasolevate tegevuskohtade täielik nimekiri on saadaval hankedokumentides. Mitmed EIP lähetused toimuvad maapiirkondades või eemal asuvates kohtades, eemal suurtest linnadest või sihtsadamatest; mõned sihtkohad on piirkonnad, kus esineb töötajate turvariski võimalus. EIP tunnistab oma kohustusi ja soovib seetõttu tagada, et sellise olukorraga tegelemiseks on ette nähtud asjakohased tugiteenused. 2. osa teenused hõlmavad kõikvõimalikke stsenaariume, mis käsitlevad võimalikke turbevahejuhtumeid. Eeldatakse, et pakkujal on kogemusi mitmesuguste töötajate turvariskidega tegelemisel, nii et neil on laialdane arusaam sellest, kuidas selliste olukordadega toime tulla.
Osa 3 Välismaal olevate töötajate turvalisuse ja kaitse teenused 3. osa käsitleb kaitsvate turvateenuste osutamist EIP töötajatele, kes reisivad ja/või töötavad ELis ja välismaistes asukohtades, v.a Luxembourgis asuvas EIP peakorteris. See on mõeldud eelkõige turvalisuse tugiteenuste osutamiseks lähetustel olevatele ärireisijatele või asutuseväliste büroode töötajatele, mille puhul kohapealsetel tegutsejatelt nõutakse osalemist kohtumisel, turvaeskorti, nn korraldaja teenuseid.
Osa 4 Hädaolukorras evakueerimise teenused 4. osa käsitleb evakueerimisteenuste osutamist, et tagada hädaabitransport lähetuse jooksul aset leidva kriisi ajal või hädaolukorras või EIP asutuseväliste büroode asukohtades.
Osa 5 Koolitamise tugi 5. osa käsitleb sihtotstarbeliste ja üldiste turvalisuse ja tervise koolituspakettide pakkumist, sh veebipõhiseid õppemooduleid lähetustel olevatele või Luxembourgis olevatele EIP töötajatele, eelkõige seoses reisikindlustuse ja tervishoiuga.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2017/S 166-341075 Hanketeade 31/08/2017 00:00