Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Liimimismasina ostmine ja hooldus
Tellija:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
TEDis avaldamise kuupäev:
09/11/2017
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
22/12/2017
Olek:
Suletud
Informatsioon
OIB.02/PO/2017/053/778.
Liimimismasina ostmine ja hooldus
Liimimismasina ostmine ja hooldus, et asendada 2 olemasolevat liimijat.
Tarned
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Raamleping
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Majanduslikult soodsaim
Osalemistingimused
pakkuja peab koos pakkumisega esitama kõik selle teate punktis III.1 (osalemistingimused) nõutud ning tehnilise kirjelduse I lisas (esitatavate dokumentide kontrollnimekiri) loetletud dokumendid ja teabe. Pakkuja peab esitama nõuetekohaselt allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse selle kohta, et ta ei ole üheski olukorras, mis viiks ta Euroopa Liidu sõlmitavas lepingus osalemisest kõrvalejätmiseni. Kinnitus tervikuna tuleb koostada järgmisel veebisaidil avaldatud malli järgides: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm NB! Edukas pakkuja peab (vastasel juhul jäetakse pakkuja menetlusest kõrvale) esitama lisaks kinnitusele enne lepingu allkirjastamist järgmised tõendavad dokumendid. NB! Juhul kui leping sõlmitakse ühendustega, peavad ühendused esitama kinnituse, alusdokumendid ja teabe iga liikme kohta eraldi.
pakkuja peab esitama järgmised dokumendid: — koopiad viimase 3 majandusaasta raamatupidamisaruannetest (bilansist ja kasumiaruannetest), millest ilmneb maksustamiseelne aastakasum. Kui pakkuja ei saa mõjuval põhjusel nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse aastase maksustamiseelse kasumi kohta viimase 3 aasta lõikes. Kui finantsaruanded või kinnitus näitavad viimase 3 aasta kohta keskmiselt kahjumit, peab pakkuja esitama mõne muu dokumendi, mis tõendab tema finants- ja majandussuutlikkust, näiteks asjakohase tagatise kolmandalt isikult (nt emaettevõtjatelt) või kinnitused audiitoritelt, vannutatud raamatupidajatelt või võrdväärsed dokumendid; — kinnitus käesoleva hanketeatega hõlmatud valdkonna eriaastakäibe kohta, mis on saadud viimase 3 majandusaasta lõikes.
et valituks osutuda, peab pakkuja tõendama, et tema viimase 3 majandusaasta keskmine erikäive on 380 000 EUR aastas.
pakkuja peab esitama järgmised dokumendid: loetelu peamistest viimase 5 aasta jooksul Euroopas/Belgias avaliku või erasektori klientide jaoks täidetud viitelepingutest. Esitatava loeteluga tuleb tõendada, et tehtud tarned ja osutatud teenused on otseselt seotud kõnealuse lepinguga. Seetõttu tuleb märkida järgmised andmed: klientide nimed ja aadressid, seadmete kirjeldus ja osutatud lisateenuste (hooldus jne) kirjeldus, arvetel märgitud maksumused.
peamiste viidete nimekiri peab sisaldama vähemalt 2 viiteklienti (mõlema puhul vähemalt 1 masin koos hooldusega).
Tähised
09/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
12/01/2018 10:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2017/S 215-446066
Hanketeade
09/11/2017 00:00