Pakkumiskutse andmed

The deadline for submission of tenders has been extended to 19 March 2018. The deadline for sending questions has been extended to 7 March 2018.
Pealkiri:
Euroopa Investeerimispanga grupis infotehnoloogia (IT) taristu ja talitlusteenus...
Tellija:
European Investment Bank (EIB)
TEDis avaldamise kuupäev:
23/12/2017
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
19/03/2018
Olek:
Suletud
Informatsioon
OP-1455
Euroopa Investeerimispanga grupis infotehnoloogia (IT) taristu ja talitlusteenuste toetamiseks asutuseväliste töötajate ja teenuste tagamine
Käesoleva pakkumiskutse eesmärk on Euroopa Investeerimispanga (EIP) infotehnoloogia (IT) osakonna vastavate organisatsiooniliste üksuste tegevuse toetamiseks asutusevälise personali liikmete ja spetsiifiliste teenuste tagamine. Kõnealune pakkumiskutse on jagatud 3 eraldiseisvasse ossa, millest iga osa hõlmab erinevat tehnilist valdkonda ja käsitlusala: – 1. osa: IT-lõppkasutaja ja identiteedi ja pääsuhaldusteenuste toetamiseks EIP grupi ruumides Luxembourgis ja EIP väliskontorites kogu maailmas töötajate ja teenuste tagamine; – 2. osa: IT-taristu talitluse toetamiseks EIP grupi ruumides Luxembourgis töötajate ja teenuste tagamine; – 3. osa: IT-võrgu ja koondside talitluse toetamiseks EIP grupi ruumides Luxembourgis töötajate ja teenuste tagamine.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
23/12/2017 00:00
19/03/2018 23:59
21/03/2018 11:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
IT-lõppkasutaja ja identiteedi ja pääsuhaldusteenuste toetamiseks EIP grupi ruumides Luxembourgis ja EIP väliskontorites kogu maailmas töötajate ja teenuste tagamine
1 raamleping allkirjastatakse ühe teenuse osutajaga. 1. osa hõlmab järgmiseid valdkondi: – tugiteenistuse 1. ja 2. järjekorra tugiteenused; – lõppkasutaja kliendi tugiteenused; – lõppkasutaja teenindus: varahaldusteenused; – lõppkasutaja teenindus: varahaldusteenused börsi jaoks; – kontorivälised tugiteenused; – lõppkasutaja tehnostusteenused; – Microsoft Serveri rakenduste tehnostusteenused; – identiteedi ja pääsuhaldusteenused. Teenuseid osutatakse kohapeal viibivate esindajate kaudu, kui ei ole teisiti määratletud.
Osa 2
IT-taristu talitluse toetamiseks töötajate ja teenuste tagamine
1 raamleping allkirjastatakse ühe teenuse osutajaga. 2. osa hõlmab IT-taristu teenuste toetamiseks EIP grupi ruumides Luxembourgis töötajate ja teenuste tagamist. IT-taristu talitlus hõlmab tegevusi järgmistes valdkondades: – serveri operatsioonisüsteemide tehnostus ja haldusteenused; – Linux (kaasa arvatud Red Hat), Unix, Windows; – virtualiseerimise tehnostus ja haldusteenused. VMware, Hyper-V. – talletuse ja varunduse tehnostus ja haldusteenused; – taristu rakenduste tehnostus ja haldusteenused; LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS. – seire, plaanimine, automatiseerimine ja tehnostuse orkestreerimine ning haldusteenused; – taristu talitlusteenused; – arvutikeskuse tugi ja taristu varahaldusteenused; – projekteerimine ja arhitektuur taristu tehnoloogiateenistusele. Teenuseid osutatakse kohapeal viibivate tehnikutega, kui ei ole määratletud teisiti.
Osa 3
IT-võrgu ja koondside talitluse toetamiseks töötajate ja teenuste tagamine
1 raamleping allkirjastatakse ühe teenuse osutajaga. 3. osa hõlmab IT-võrgu talitlusteenuste osutamist järgmistes valdkondades: – võrgu taristu teenused; – võrgu ja koondside projekteerimise ja arhitektuuri teenused; – koondside tehnoloogia teenused. Teenuseid osutatakse kohapeal viibivate tehnikutega, kui ei ole määratletud teisiti.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2018/S 026-055834
Parandus
07/02/2018 00:00
2017/S 247-516961
Hanketeade
23/12/2017 00:00