Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Nõustamisteenused keskkonna-, kliima- ja sotsiaalsektoritele
Tellija:
European Investment Bank (EIB)
TEDis avaldamise kuupäev:
07/02/2018
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
23/07/2018
Olek:
Suletud
Informatsioon
PC-1458
Nõustamisteenused keskkonna-, kliima- ja sotsiaalsektoritele
Euroopa Investeerimispank algatab pakkumiskutse (piiratud menetlus), mille eesmärk on sõlmida raamlepingud keskkonna-, kliima- ja sotsiaalsektorite teenuseosutajatega kõikides panga tegevusriikides, et pakkuda tuge panga projektidele (eelkõige nõuetekohane keskkondlik ja sotsiaalne hoolsus, sh sooline võrdõiguslikkus ja inimõigused ning kliimaga seonduv tegevus).
Teenused
Piiratud
Suletud
Märgitud
Tähised
07/02/2018 00:00
23/07/2018 23:59
26/03/2018 23:59
Vastus puudub
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 Keskkonna- ja sotsiaalsektor 1. osa – keskkonna- ja sotsiaalsektor: 1) keskkonna üldised küsimused; 2) bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused; 3) sotsiaalsektori üldised küsimused, sh tahtmatu ümberasustus, elanikkonna haavatava osa õigused ja huvid, tööstandardid, töötervishoid ja kogukonna tervis, turvalisus ja julgeolek; 4) inimõigused; 5) sooline võrdõiguslikkus; 6) konfliktitundlikkus; 7) sidusrühmade kaasamine.
Osa 2 Kliimasektoriga seonduv tegevus 2. osa – kliimasektoriga seonduv tegevus: 1) efektiivne kliimamuudatuste rahastus; 2) kliimaohu monitooring ja kohastumuse rahastamine; 3) kliimamuudatustega seonduva teadvustamise suurendamine avalikkuses; 4) kliimamuudatustega kaasneva ohu hindamine;
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2018/S 054-118665 Parandus 17/03/2018 00:00
2018/S 026-055833 Hanketeade 07/02/2018 00:00