Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Tehniline abi energiatõhususe direktiivi (EED) artikli 7 rakendamise edusam...
Tellija:
European Commission, DG Energy (ENER)
TEDis avaldamise kuupäev:
05/06/2018
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
21/08/2018
Olek:
Suletud
Informatsioon
ENER/C3/2018/447/02
Tehniline abi energiatõhususe direktiivi (EED) artikli 7 rakendamise edusammude hindamisel ja poliitika rakendamise ettevalmistamisel pidades silmas uut 2021-2030 kohustusperioodi
Tehnilise abi andmine komisjoni toetamiseks energiatõhususe direktiivi artikli 7 ja sellega seotud V lisa rakendamise hindamisel jooksva 2014–2020 kohustusperioodi kohta, eriti riiklike energiasäästu nõuete –, mis kuuluvad vastavalt artiklile 7 kõigis liikmesriikides täitmisele 2020. aastaks – realiseerimisel tehtud edusammude jälgimisel, kaasa arvatud energiatõhususe direktiivi artikli 7 vaikimisi valitava poliitikainstrumendi, energiatõhususe kohustuse sisseseadmise kava (Energy Efficiency Obligation Scheme (EEOS)), tõhususe üksikasjalik hindamine. Leping hõlmab ühtlasi tehnilist abi komisjoni toetamisel poliitika rakendamise ettevalmistamise kontekstis – pidades silmas uut 2021–2030 kohustusperioodi – kaastegevuse kaudu suuniste teatise uuendamisel energiatõhususe direktiivi artikli 7 kohta, et kajastada ümbertöötatud artikli 7 ja sellega seotud V lisa sätteid, mis esitati aruteluks komisjoni ettepanekus energiatõhususe direktiivi ja ka juhtimise määruse (governance regulation) muutmiseks.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Riigihankeleping
Majanduslikult soodsaim
Osalemistingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
05/06/2018 00:00
21/08/2018 23:59
23/08/2018 11:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2018/S 105-238730
Hanketeade
05/06/2018 00:00