Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Teabevahetuse ja kirjastamise üldteenused
Tellija:
European Maritime Safety Agency
TEDis avaldamise kuupäev:
07/04/2018
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
14/05/2018
Olek:
Suletud
Informatsioon
EMSA/OP/9/2018
Teabevahetuse ja kirjastamise üldteenused
See menetlus hõlmab järjestikuseid teabevahetus- ja kirjastamisteenuseid, mis on jagatud 5 konkreetsesse ossa ja mille eesmärk on toetada ametit asutusevälise ja -sisese teabevahetuse tegevuste elluviimisel. – 1. osa koosneb teenustest EMSA väljaannete trükkimise võimaldamiseks. – 2. osa koosneb sümboolikaga reklaammaterjalidest, näitusematerjalidest ja riietest. – 3. osa koosneb veebi tootmise teenustest avatud lähtekoodiga veebi sisuhalduse jaoks. – 4. osa koosneb multimeediateenustest, sh sündmuste audiovisuaalsest kajastamisest, videote järelproduktsioonist, animatsioonigraafikast ja piltide hankimisest. – 5. osa koosneb graafilisest disainist ja küljendusteenustest, mis hõlmavad nii infograafikat ja illustratsioone kui EMSA väljaannete kujundamist.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
07/04/2018 00:00
14/05/2018 20:00
18/05/2018 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Trükiteenused
1. osa koosneb teenustest EMSA väljaannete trükkimise võimaldamiseks, näiteks: i) standardvormingus põhikirjalised väljaanded; ii) 1lehelised A4 kolmeks volditavad voldikud; iii) 4/8lehelised A4 brošüürid; iv) A0 EMSA plakatid; v) 32/48/64-lehelised tehnilised aruanded, suunised, juhendid ja loendid; vi) 8/56/72-lehelised ruutvormingus 20 cm väljaanded; vii) A4 ühe-/kahepoolsed teabelehed; viii) sümboolikaga kirjatarbed. Lepingu kehtivuse vältel tuleb saadab EMSA väljaanded täielikuna koos teksti ja piltidega trükiks optimeeritud PDFi kujul (valmistatud Adobe InDesigniga).
Osa 2
sümboolikaga reklaammaterjalid
2. osa koosneb järgmistest teenustest mille näidised esitatakse koos pakkumusega vastavalt kvaliteedikriteeriumidele (pakkumustingimuste 16. lõik): a) sümboolikaga reklaammaterjalid ja -esemed (firmakingitused), sh VIP-esemed; i) sümboolikaga väheväärtuslikud materjalid konverentsidele ja infostendidele; ii) sümboolikaga keskmise väärtusega esemed; iii) sümboolikaga VIP-reklaamesemed; c) sümboolikaga riietus; b) sümboolikaga teisaldatavad näitusematerjalid. Pakkujad peavad esitama toodete ja/või teenuste kataloogi, mis kajastab pakutavate toodete ja/või teenuste kogu valikut.
Osa 3
Veebi tootmise teenused
3. osa koosneb veebi tootmise teenustest avatud lähtekoodiga veebi sisuhalduse jaoks. EMSA teabevahetusüksuse suutlikkuse suurendamiseks vajab amet aeg-ajalt veebi tootmist ja arenduslikke hooldusteenuseid ameti valitud veebisisu haldussüsteemis (Joomla!). Kõik hinnad põhinevad kaugnõustamiseks kulutatud inimpäevadel (7,5 tundi). Pakkujat peavad tõestama pakkumustingimuste lõigus 15.5 määratletud teadmiste ja suutlikkuse olemasolu. Näidised esitatakse koos pakkumusega vastavalt kvaliteedikriteeriumidele (pakkumustingimuste 16. lõik).
Osa 4
Multimeedia teenused
4. osa koosneb multimeediateenustest, sh sündmuste audiovisuaalsest kajastamisest, videote järelproduktsioonist, animatsioonigraafikast ja piltide hankimisest. a) Sündmuste audiovisuaalne kajastamine. b) Video järelproduktsioon. c) Animeeritud graafika. d) Piltide hankimise teenus. e) Hind profiili kohta. Vastavad hinnad esitab pakkuja 4. osa 1. lisas ja need ei või sisaldada transpordi- ega majutuskulu, mille vajaduse korral katab amet vastavalt raamlepingule. Näidised esitatakse koos pakkumusega vastavalt kvaliteedikriteeriumidele (pakkumustingimuste 16. lõik).
Osa 5
Graafilise disaini ja küljendusteenused
5. osa koosneb graafilisest disainist ja küljendusteenustest, mis hõlmavad nii infograafikat ja illustratsioone kui EMSA väljaannete kujundamist. a) Graafiline disain EMSA väljaanded ja veebileht nõuavad professionaalselt kujundatud infograafikat ja illustratsioone, sh graafikuid, töövoograafikuid ja kaarte (suurus: A5 või A4 lehekülg). EMSA lähteülesande põhjal valmistab töövõtja sobivad visuaalsed materjalid. Kujundajad peavad arvestama võimalusega, et EMSA kasutab esialgse mustandi ümbertegemiseks ja lõplikule kujule viimiseks vähemalt kahte järku. Kättetoimetamine toimub elektronposti teel redigeeritava failina (nt .ai, .tiff või .indd), millel pole litsentsipiiranguid. Pakkujad peavad tegema ka inimpäeva hinna pakkumuse (arvestades 7,5tunnise päevaga) ja vähemalt 2 eksperdi elulookirjeldused. Näidised esitatakse koos pakkumusega vastavalt kvaliteedikriteeriumidele (pakkumustingimuste 16. lõik). b) Küljendusteenused. EMSA võib nõuda täiendavat abi väljaannete, sh tehniliste aruannete, kolmepoolsete voldikute, 4/8-lk brošüüride jms küljendamisel. Pakkujad peavad arvestama võimalusega, et EMSA kasutab esialgse küljenduse ümbertegemiseks ja lõplikule kujule viimiseks vähemalt kahte järku. Kättetoimetamine toimub elektronposti teel redigeeritava failina (nt .indd või .indt), millel pole litsentsipiiranguid. Pakkujad peavad tegema pakkumuse ka inimpäeva hinnale (arvestades 7,5tunnise päevaga), loetletud väljaannete küljendusele ja vähemalt 2 eksperdi elulookirjeldused. Näidised esitatakse koos pakkumusega vastavalt kvaliteedikriteeriumidele (pakkumustingimuste 16. lõik).
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2018/S 073-161049
Parandus
14/04/2018 00:00
2018/S 068-150083
Hanketeade
07/04/2018 00:00