Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Koolituskursuste pakkumine õnnetusjuhtumite uurijatele
Tellija:
European Maritime Safety Agency
TEDis avaldamise kuupäev:
16/06/2018
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
13/07/2018
Olek:
Suletud
Informatsioon
EMSA/OP/14/2018
Koolituskursuste pakkumine õnnetusjuhtumite uurijatele
Lepingu eesmärk on kavandada ja läbi viia koolituskursusi laevaõnnetuste uurimise teemal ning töötada välja asjakohased koolitusmaterjalid, kaasa arvatud esitlused, harjutused, kasutusnäited ja toetavad märkmed. Kursused on jaotatud 2 ossa, mille kohta sõlmitakse teenuste raamleping eraldi iga järgmise teema jaoks: 1. osa. õnnetusjuhtumite uurijatele suunatud põhioskuste kursus; 2. osa. õnnetusjuhtumite uurijatele suunatud edasijõudnute kursus.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Üks või mitu osa
Raamleping
Osalemistingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
16/06/2018 00:00
13/07/2018 20:00
18/07/2018 11:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Õnnetusjuhtumite uurijate põhioskuste kursus
Hankemenetluse eesmärk on teha kindlaks sobiv(ad) õppejõud, kes: – abistaks(id) EMSA koolitajat (koolitajaid) lähtuvalt punktis 2.1.1 toodud punktidest. Täpsem osalemine lepitakse EMSA koolitaja(te) ja töövõtja vahel kokku vähemalt 3 nädalat enne päeva, mil kavandatud koolitus peaks toimuma. EMSA koolitaja osaleb moodulites, milles oodatakse töövõtja abi kursuste pakkumisel, hinnanguliselt kokku 11 tunni ulatuses; – töötaksid välja sisu, seotud praktilised harjutused/juhtumiuuringud (teostatakse klassis toimuva õppetöö käigus) ning viiksid moodulid läbi vastavalt kursuse kavandile, lähtudes punktis 2.1.2 loetletud punktidest, hinnanguliselt kokku 24 tunni ulatuses. Töövõtjalt oodatakse asjakohaste koolitusmaterjalide ettevalmistamist enne esimest koolitust ning koostöös EMSA koolitaja(te)ga nende edaspidi koolituste vahel vajaduse korral ajakohastamist vastavalt osalejate kursuse eesmärkide, mis on määratletud punktis 2.1.2, saavutamise kohta antud tagasisidele. Töövõtja peaks edendama kõigi osalejate aktiivset osalemist kursustel ning selles osas tuleks mainitud harjutused/juhtumiuuringud läbi viia klassis toimuva õppetöö käigus rühmadeks jagatud osalejate vahel. Lisaks peab aluseks olev dokumentatsioon sisaldama põhjalikke koolitusmärkmeid, mis tuleb jagada osalejatele.
Osa 2
Õnnetusjuhtumite uurijate edasijõudnute kursus.
Hankemenetluse eesmärk on teha kindlaks sobiv(ad) õppejõud, kes: – abistaks(id) EMSA koolitajat (koolitajaid) lähtuvalt punktis 2.2.1 toodud punktidest. Osalemist arutatakse EMSA koolitaja(te) ja töövõtja vahel lähemalt vähemalt 3 nädalat enne päeva, mil kavandatud koolitus peaks toimuma. EMSA koolitaja osaleb moodulites, milles oodatakse töövõtja abi kursuste pakkumisel, hinnanguliselt kokku 6 tunni ulatuses; – töötaksid välja sisu, seotud praktilised harjutused/juhtumiuuringud (teostatakse klassis toimuva õppetöö käigus) ning viiksid moodulid läbi vastavalt kursuse kavandile, lähtudes punktis 2.2.2 loetletud punktidest, hinnanguliselt kokku 29 tunni ulatuses. Töövõtjalt oodatakse asjakohaste koolitusmaterjalide ettevalmistamist enne esimest koolitust ning koostöös EMSA koolitaja(te)ga nende edaspidi koolituste vahel vajaduse korral ajakohastamist vastavalt osalejate kursuse eesmärkide, mis on määratletud punktis 2.2.2, saavutamise kohta antud tagasisidele. Töövõtja peaks edendama kõigi osalejate aktiivset osalemist kursustel ning selles osas tuleks mainitud harjutused/juhtumiuuringud läbi viia klassis toimuva õppetöö käigus rühmadeks jagatud osalejate vahel. Lisaks peab aluseks olev dokumentatsioon sisaldama põhjalikke koolitusmärkmeid, mis tuleb jagada osalejatele.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2018/S 114-258473
Hanketeade
16/06/2018 00:00