Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
VKEde ühenduste ja keskkonnaalaste vabaühenduste panus ja osalemine keskkonnajal...
Tellija:
European Commission, DG for Environment (ENV)
TEDis avaldamise kuupäev:
09/06/2018
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
06/07/2018
Olek:
Suletud
Informatsioon
ENV.B.1/SER/2018/0010
VKEde ühenduste ja keskkonnaalaste vabaühenduste panus ja osalemine keskkonnajalajälje TABi ja PEFCR/OEFSRi väljatöötamises (2 osa)
Tulevastel aastatel avaneb ettevõtetele võimalus asuda vabatahtlikult töötama välja reegleid keskkonnajalajälje välja arvutamiseks oma toodetele või valdkondlikke toote ja organisatsiooni keskkonnajalajälje meetodeid, mitmeste sidusrühmade protsessi kaudu. Keskkonnaalastelt vabaühendustelt ja VKEsid esindavatelt ühendustelt lähtuv panus on vajalik toote keskkonnajalajälje kategooria reeglite (PEFCR) ja organisatsiooni keskkonnajalajälje sektori reeglite (OEFSR) väljatöötamisel või ajakohastamisel. Lisaks oodatakse töövõtjalt panustamist tehniliste (elutsükli hindamise) küsimuste lahenduste kujundamisse, seonduvalt keskkonnajalajälje metoodika ja toote – ja sektoripõhiste reeglite rakendamisega, ning projektide kommenteerimist ja osalemist aruteludes, mis on seotud arengutega tehnilises nõustamiskomisjonis (TAB). Töövõtja kogub oma liikmesusest tuleneva panuse, et edastada see ühendpanusesse.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
09/06/2018
28/06/2018 16:30
29/06/2018
06/07/2018 16:00
19/07/2018 10:30
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 Sidusrühmade esindatus: Keskkonnaalased vabaühendused Hangitavate teenuste osutamine nõuab elutsükli hindamise alast kompetentsust ning ELi keskkonnatoodetele suunatud poliitika (nt ELi ökomärgis, ökodisain, keskkonnajalajälg) vahendite tundmist. Teenused hõlmavad osalemist 4 tehnilises sekretariaadis (tootearengut juhtivad vabatahtlikud – või sektoripõhiste reeglite), osalemist protsessi juhtivasutuste töös, projektide kommenteerimist ja kommentaaride kogumist nende liikmesusest.
Osa 2 Sidusrühmade esindatus: VKEd Hangitavate teenuste osutamine nõuab elutsükli hindamise alast kompetentsust ning ELi keskkonnatoodetele suunatud poliitika (nt ELi ökomärgis, ökodisain, keskkonnajalajälg) vahendite tundmist. Teenused hõlmavad osalemist 4 tehnilises sekretariaadis (tootearengut juhtivad vabatahtlikud – või sektoripõhiste reeglite), osalemist protsessi juhtivasutuste töös, projektide kommenteerimist ja kommentaaride kogumist nende liikmesusest.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2018/S 109-247385 Hanketeade 09/06/2018