Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Euroopa Komisjoni abistamine uute osalejate, võimsuse oluliste muutuste ja sulge...
Tellija:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
TEDis avaldamise kuupäev:
23/06/2018
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
17/08/2018
Olek:
Suletud
Informatsioon
CLIMA.B.2/SER/2018/0009
Euroopa Komisjoni abistamine uute osalejate, võimsuse oluliste muutuste ja sulgemist käsitlevate taotluste hindamisel
Kasvuhoonegaasidega kauplemist käsitlevas direktiivis (ETSi direktiiv) ja ühtlustatud eraldamise eeskirjades sätestatakse eeskirjad saastekvootide tasuta eraldamiseks ajavahemikuks 2013–2020 paiksetele käitistele kõikides ELi liikmesriikides. Tasuta saastekvoote 3. kauplemisperioodiks (2013–2020) võib eraldada ka uutele käitistele või käitistele, mille võimsust on oluliselt suurendatud. Selleks, et saada vastavas mahus tasuta saastekvooti, peavad nimetatud käitiste ettevõtjad esitama pädevatele riiklikele asutustele taotlused, mis sisaldavad sõltumatult kontrollitud andmeid. Pädevad ametiasutused peavad määrama kindlaks esialgse kvoodi mahu ning teavitama komisjoni nii taotlusest kui ka nimetatud mahust. Nagu ka varem, nii peavad ettevõtjad ka 3. kauplemisperioodil teavitama pädevaid riiklikke asutusi mis tahes muutustest oma ettevõtetes, mis võivad mõjutada käitise eraldist (nt võimsuse oluline vähenemine ja (osaline) käitise tegevuse lõpetamine).
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Majanduslikult soodsaim
Tähised
23/06/2018 00:00
Vastus puudub
Vastus puudub
17/08/2018 16:00
27/08/2018 10:30
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2018/S 119-269890 Hanketeade 23/06/2018 00:00