Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Copernicuse maismaaseire teenused – maakatte suure eraldusvõimega tunnusjooned 2...
Tellija:
European Environment Agency (EEA)
TEDis avaldamise kuupäev:
17/07/2018
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
02/10/2018
Olek:
Suletud
Informatsioon
EEA/IDM/R0/18/009
Copernicuse maismaaseire teenused – maakatte suure eraldusvõimega tunnusjooned 2018. vaatlusaastal
Kõnealuse pakkumiskutse eesmärk on sõlmida ettevõtja(te)ga teenuslepingu(d), mis hõlmaks 4 olemasoleva peeneralduskihi (HRL) – koos mõningate muudatustega (peamiselt uued või modifitseeritud muutuse tooted) – värskendamist ja valmistamist 2018. vaatlusaastal ja muutuse toodete valmistamist 2015.–2018. vaatlusaastal.Kõnealune pakkumiskutse on jagatud 4 ossa:– 1. osa: läbilaskmatus 2018, läbilaskmatuse muutus 2015.–2018. vaatlusaastal ja tihehoonestus 2018. vaatlusaastal; – 2. osa: metsa tooted: puukatte tihedus, valdav lehetüüp, muutuse tooted ja metsatüübi tooted; – 3. osa: rohumaa ja rohumaa muutus; – 4. osa: vesi ja märgus.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Üks või mitu osa
Riigihankeleping
Osalemistingimused
Vt tehnilise kirjelduse jaotisi 2.2.1 ja 2.2.2.1.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 Läbilaskmatus 2018. vaatlusaastal, läbilaskmatuse muutus 2015.–2018. . vaatlusaastal ja tihehoonestus 2018. vaatlusaastal Kõnealune osa hõlmab järgmise kolme peamise toote valmistamist:1) olemasolevate läbilaskmatuse oleku toodete jätkamine 2018. vaatlusaastal, kuid ruumilise eraldusvõime suurenemisega 20 meetrilt (praegusele) 10 meetrile;2) olemasolevate läbilaskmatuse muutuse toodete jätkamine 2015.–2018. vaatlusaastal (eraldusvõimel 20 m); ja3) olek kihi tihehoonestuse komponent 2018. vaatlusaastal ruumilise eraldusvõimega 10 m.Läbilaskmatuse peeneralduskihil on pikimad olemasolevad aegread kõigi peeneralduskihtide kohta, ulatudes ajas tagasi 2006., 2009., 2012. ja 2015. vaatlusaasta tooteni ning seotud muutuse toodeteni. Valmistamisviis ja töövoog on praeguseks suhtelised stabiilsed, eelnevate toodetega võrreldes on aga viidud sisse kaks olulist muudatust:1) kooskõlas tehnoloogia arengu ja täiustumisega parendab läbilaskmatuse oleku kiht 2018. vaatlusaastal ruumilist eraldusvõimet 20 m x 20 m piksli suuruselt 10 m x 10 m piksli suuruseni;2) täiendava väärtuse tagamiseks lisatakse Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) poolt Euroopa asustuskaardi (ESM) osana välja töötatud ühtlustatud tihehoonestuse toode, mis tugineb Sentinel-2 kujutistel ja on kasutatav läbilaskmatuse komponendiga täielikult ühtlustatuna, samasuguse 10 m x 10 m ruumilise eraldusvõimega.
Osa 2 Metsa tooted: puukatte tihedus, valdav lehetüüp, muutuse tooted ja metsatüübi tooted Kõnealune osa hõlmab metsa peeneralduskihi teist uuendust ja järgib suures osa valmistamise väljakujunenud töövoogu ja tööviisi peamise puu katte tiheduse (TCD) ja valdava lehetüübi (DLT) toote tuletamiseks 2018. vaatlusaastal. Sarnaselt eelnevatele toodetele on lisatud ka sekundaarsed „metsa“ tooted. Eelnevate metsa peeneralduskihtidega võrreldes on peamised muudatused järgmised:1) oleku kihtide ruumilise eraldusvõime suurenemine kuni 10 m x 10 m, kooskõlas teiste peeneralduskihtidega; ja2) muutuse toodete lihtsustamine, tuginedes esimestest (2012.–2015. vaatlusaasta) metsa muutuse toodetest omandatud kogemustele.Muutuse toodete võimaldamiseks täielikult kasutatavatele aegridadele, on need lihtsustused viidud ellu nii 2012.–2015. vaatlusaasta (tuginevalt olemasolevatele 2012.–2015. vaatlusaasta muutuse toodetele) ja 2015.–2018. vaatlusaasta jaoks.
Osa 3 Rohumaa ja rohumaa muutus Kõnealune osa hõlmab 2015. vaatlusaasta rohumaa toodete uuenduse ja esimese muutuse toote valmistamist rohumaadele. Kooskõlas ülejäänud osadega suureneb oleku kihtide ruumiline eraldusvõime kuni 10 m x 10 m.
Osa 4 Vesi ja märgus Kõnealune osa hõlmab „veerleva arhiivi“ (rolling-archive) tüüpi uuenduse valmistamist 2015. vaatlusaasta vee ja märguse arendusaluse tootele. See uuenduse tüüp on teiste osadega võrreldes erinev, kuna vee ja märguse toode kaardistab põhimõtteliselt vee ja märguse tingimuste esinemissageduse pika 7-aastase ajavahemiku vältel (4 hooajalise vaatlusega aasta kohta). Kooskõlas ülejäänud osadega liigub vee ja märguse toode 2018. vaatlusaastal 10 m x 10 m ruumilisele eraldusvõimele vee ja märguse toote jaoks.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2018/S 183-413243 Parandus 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Hanketeade 17/07/2018 00:00