Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Väikeste maanteesõidukite tõttu kliimale avalduvate mõjude analüüsi, hindamise j...
Tellija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TEDis avaldamise kuupäev:
04/04/2012
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
22/05/2012
Olek:
Suletud
Informatsioon
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Väikeste maanteesõidukite tõttu kliimale avalduvate mõjude analüüsi, hindamise ja poliitika väljatöötamise teenuste raamleping.
Määruses (EÜ) nr 443/2009 (autode CO2-heide) sätestatakse, et sõiduautode tootjad peavad 2015. aastaks saavutama lühiajalise eesmärgi (sihttaseme) 130 g CO2/km, mille järkjärguline saavutamine algab 2012. aastal. Pikaajaline eesmärk 95 g CO2/km sätestati 2020. aastaks. Määruses (EÜ) nr 510/2011 (kaubikute CO2-heide) sätestatakse, et kaubikute tootjad peavad 2017. aastaks saavutama eesmärgi 175 g CO2/km. Pikaajaline eesmärk 147 g CO2/km sätestati 2020. aastaks.Nimetatud määruste mitmesuguste elementide jõustamiseks on vastu võetud mitu järgnevat rakendusmeedet.Määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 13 lõikes 5 nõutakse, et eriheite sihttasemed ning väikese mahuga ja nišitootjatele antud erandid tuleb läbi vaadata, mille eesmärk on määratleda— viisid, kuidas saavutada 2020. aastaks pikaajaline eesmärgiks olev 95 g CO2/km kulusäästlikult, ning— nimetatud sihttaseme rakendamise aspektid, sealhulgas ülemääraste heitkoguste maks.Määruse (EÜ) nr 510/2011 artikli 13 lõikes 1 kehtestatakse paralleelselt samalaadsed nõuded ja nõutakse sihttaseme saavutatavuse kinnitamist.Komisjon vaatab määrust (EÜ) nr 443/2009 (autode CO2-heide) ja määrust (EÜ) nr 510/2011 (kaubikute CO2-heide) praegu läbi, mis viiakse lõpule 2012. aasta lõpuks. Võimalik, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastuvõtmismenetluse käigus on vaja sihtotstarbelist tuge. Lisatuge võidakse vajada rakendamiseks või seireks, mida nõutakse või võidakse nõuda. Nõudmised võivad tekkida ka edasise poliitika väljatöötamiseks. Näiteks võivad need hõlmata õigusaktide järgnevaid ülevaatamisi, vajadust käsitleda kaubikute õigusaktide ja raskeveokite mis tahes tulevikustrateegia või 2- või 4rattaliste mootorsõidukitega seotud võimaliku tulevikumeetme mis tahes võimalikku koostoimet.Nimetatud õigusaktide ja poliitika kogum tuleb korrapäraselt läbi vaadata, et võtta arvesse täiendatavat teaduslikku teavet. Lisaks tuleb ka ELi poliitikat järjepidevalt analüüsida, et hinnata selle tulemuslikkust ja korrakohast rakendamist eelkõige ELi kliimamuutuste eesmärkide saavutamisel. Oodatakse, et edukad pakkuja osutavad teenuseid, mis on seotud järgmisega:1) kliimat mõjutava sõidukite heite (põhiliselt CO2-heite) ja energeetika olelustsükli analüüsimise tugi;2) ELi maanteesõidukite CO2-heite õigusaktide ja nende rakendamise meetmete eriaspektide analüüs ning nende aspektide analüüs, mida võiks muuta; 3) kliimat mõjutava sõidukite heite vähendamise meetmete tehnoloogiad, kulud, kasu, kulutõhusus, tarnepiirangud, hinnalisad ning muud majanduslikud mõjud ja muud mõjud, mida meetmed kaasa toovad;4) ülevaade sõidukite turu varasematest muutustest, käsitledes järgmiste tegurite arengut: sõidukisegmendid, saadaolev varustus, kulu, tehnilised aspektid, tootjate pakkumine, tarbijaeelistused, mõju kliimat mõjutavale heitele; 5) tehniliste aspektide, turu suundumuste, tarbijanõudluse ja tootjate pakkumise arengu tõenäoliste tulevikumuudatuste analüüs ja hindamine; 6) sõidukite müügikohas nähtava energiamärgistuse ja heite poliitika väljatöötamise ning asjakohaste ELi õigusaktide rakendamise tugi;7) nõustamine sõidukite tavapäraste õhusaasteainete heite ja kliimat mõjutava heite koostoimega seotud küsimustes;8) tehniline nõustamine ja õigusabi sõidukite tüübikinnituse korraga seotud küsimustes;9) sihtotstarbeline teave ja nõustamine mootorsõidukite turgude, tehnoloogia ja keskkonnamõjude muude aspektide kohta;10) kliimat mõjutava heite vähendamisele suunatud ELi sõidukite standardite mõjud üleilmsele kaubandusele ja konkurentsivõimele.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
04/04/2012 00:00
Vastus puudub
11/05/2012 23:59
14/05/2012 00:00
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2012/S 66-106926 Hanketeade 04/04/2012 00:00