Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Fluoritud kasvuhoonegaaside poliitikate toetamine (4 osa)
Tellija:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
TEDis avaldamise kuupäev:
29/12/2018
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
25/02/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Fluoritud kasvuhoonegaaside poliitikate toetamine (4 osa)
Määruse (EL) nr 517/2014 edukaks rakendamiseks on vaja sõlmida leping (2. osa) rakendamise toetamiseks. Samuti nõuavad rahvusvahelised läbirääkimised tehnilist sisendit ja vaja on suurendada teadlikkust meie poliitikatest (1. osa). Kasutuselt kõrvaldamine tuleb korraldada sujuvalt ja selle mõju turgudele on vaja hoolikalt jälgida (3. osa). Et täita määruse artikli 21 lõigetega 2 ja 4 võetud kohustusi, nimelt fluorosüsivesinike kättesaadavuse aruandlust, alternatiive väävelheksafluoriidi kasutamisele käigukastides ja alternatiive mis võiks asendada fluorosüsivesinikke mitmeosalistes õhukonditsioneerides, on vaja 4. osa.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 Rahvusvahelised fluoritud kasvuhoonegaaside/osoonikihti kahandavate ainetega seotud probleemid ja nende levik Selle osa üldeesmärgid on tagada piisav tehniline tugi Montreali protokolli alusel toimuvate rahvusvaheliste kohtumiste läbirääkimistel ja toetada DG CLIMA teavitustegevust, eriti madala globaalse soojenemise potentsiaaliga (GWP) alternatiivide alal, samuti poliitikavalikute ja stsenaariumide alal, sh rahvusvahelisel tasandil.
Osa 2 Kodumaine tugi Üldeesmärk on toetada kliimameetmete peadirektoraati (uue) fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihi kaitse poliitika rakendamisel. Käesoleva pakkumise erieesmärgid on järgmised:– fluoritud kasvuhoonegaaside määruse sisemaise rakendamise tugi, eriti seoses fluorosüsivesinike registri, aruandluse, kvootide, ettevõtete nõustamisteenuse ja õiguskuulekusküsimustega;– osoonimääruse alusel esitatavate mööndustaotluste analüüsi toetamine.
Osa 3 fluorosüsivesinike hinna ja kasutuselt kõrvaldamise seire Üldeesmärk on analüüsida turgu ning fluorosüsivesinike ja alternatiivsete tehnoloogiate nõudluse ja pakkumise majanduslikke aspekte DG CLIMA sisemiseks kasutamiseks, toetades määruse (EL) nr 517/2014 mõju seiret.Lepingu erieesmärgid on järgmised:– fluorosüsivesinike globaalse ja ELi turu ja hinnaarengute seire ja analüüs;– kvoodisüsteemi toimimise ja mõju hindamine;– kasutuselt kõrvaldamise mõju asjaomastele sektorite innovatsioonile analüüsimine;– ebaseadusliku kaubanduse suuruse hindamine ja võimaluse korral reegleid eiravate ettevõtete tuvastamine.
Osa 4 Aruanded väävelheksafluoriidi ja mitmeosaliste õhukonditsioneeride kohta Üldeesmärk on koguda, sh kogu ELi hõlmavate uuringute ja sidusrühmadega konsulteerimise kaudu, ja analüüsida asjakohast teavet, mis toetab komisjoni hindamisaruannete väljastamisel käigukastide ja mitmeosaliste õhukonditsioneerimissüsteemide koha, nagu eelpool viidatud. Lisaks peaks konsultantide töö tulemuseks olema soovitused ELi poliitikate edasiseks arendamiseks neis valdkondades.Käesoleva pakkumise erieesmärgid on järgmised:koostada ülevaade asjakohastest olemasolevatest alternatiividest ja käimasolevast teadus- ja arendustegevusest Euroopa Liidu neis sektorites;hinnata ELi turupotentsiaali olemasolevate alternatiivide jaoks vastavalt 4 kriteeriumile: kulutõhusus, tehniline teostatavus, energiatõhusus ja töökindlus;anda soovitusi ELi poliitikate edasiseks arendamiseks neis valdkondades.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2018/S 250-576682 Hanketeade 29/12/2018 00:00