Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
„Kliendi tundmise“ ja muu tegevusvastavuse toe hankimine ajavahemikuks 2019–2022
Tellija:
European Investment Bank (EIB)
TEDis avaldamise kuupäev:
31/01/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
29/03/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
LZ-1527
„Kliendi tundmise“ ja muu tegevusvastavuse toe hankimine ajavahemikuks 2019–2022
EIP-l on põhikirjajärgne kohustus tegutseda kooskõlas parimate pangandustavadega („Best Banking Practice „ ehk BBP) ning sellest lähtuvalt jälgitakse igakülgselt normatiivseid ja turu arenguid.1. osas soovib EIP valida välja mitu teenusepakkujat, kes abistaksid EIP tehinguhalduse ja ümberstruktureerimiste direktoraati („Transactions Management and Restructurings Directorate“ ehk TMR) / kliendi tundmise („Know Your Customer“ ehk KYC) üksuse personali nende igapäevases töös KYC analüüsi valdkonnas ja muudes ettevalmistavates tegevusvastavusega seotud kontrollimistes (nt seonduvalt usaldusväärsuse ja sanktsioonidega) uute toimingute jaoks ajavahemikuks 2019–2022.2. osas soovib EIP valida välja mitu teenusepakkujat, kes toetaksid TMRi maksudega seonduvate probleemide hindamisel käesoleval ajal panga poolt järele valvatavates projektides.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Kliendi tundmise / vastavuse protsess
EIP soovib leida asutuseväliseid eksperditeadmisi, et abistada EIP TMR/KYC üksuse personali nende igapäevases töös KYC analüüsi valdkonnas ja muudes ettevalmistavates tegevusvastavusega seotud kontrollimistes (nt seonduvalt usaldusväärsuse ja sanktsioonidega) uute toimingute jaoks ajavahemikuks 2019–2022. Kõnealune ajavahemik hõlmab ka kõrge aktiivsusega aastaid, kui jõuab kätte teatud EIP vastaspoolte jaoks tehtava korrapärase KYC ülevaatuse ajakohastamise (riskipõhisel meetodil) tähtaeg.
Osa 2
Maksuanalüüs
2. osas soovib EIP valida välja mitu teenusepakkujat, kes toetaksid TMRi maksudega seonduvate probleemide hindamisel käesoleval ajal panga poolt järele valvatavates projektides.Probleemid võivad olla seotud maksupettuse, maksudest kõrvalehoidmise, maksude vältimise, kuritahtliku maksustamistegevuse ja/või agressiivse maksude plaanimistegevusega Euroopa Komisjoni algatuste kontekstis vastavalt ELi maksude vältimise vastasele paketile („Anti-Tax Avoidance Package“ ehk ATAP) ja lähenemisviis, mille on võtnud rahvusvahelised standardeid koostavad organisatsioonid, nagu rahapesuvastane töökond (FATF) ja OECD ülemaailmne foorum („maksuprobleemid“).Eelkirjeldatud taustast lähtuvalt otsib TMR/KYC üksus asutuseväliseid eksperditeadmisi, et aidata EIP töötajatel analüüsida mõju, mis mitmesugustel maksudega seonduvatel küsimustel võib olla käimasolevate projektide jälgimisele.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2019/S 022-047122
Hanketeade
31/01/2019 00:00