Pakkumiskutse andmed

Tender specifications in English available as of 1/03/2019
Pealkiri:
Keskkonnahoidlikult toodetud kontoritarvete, paberi, arvuti- ja printeritarvikut...
Tellija:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
TEDis avaldamise kuupäev:
30/01/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
25/03/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
OIB/2019/OP/0006
Keskkonnahoidlikult toodetud kontoritarvete, paberi, arvuti- ja printeritarvikute tarne
Eesmärk on sõlmida leping järgmise kohta: keskkonnahoidlikult toodetud kontoritarvete, paberi, arvuti- ja printeritarvikute tarne.
Tarned
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Raamleping
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Hind
Osalemistingimused
Pakkuja peab koos pakkumusega esitama kõik selle teate punktis III.1) (osalemistingimused) nõutud ning pakkumuse iseloomustuse I lisas (esitatavate dokumentide kontrollnimekiri) loetletud dokumendid ja teabe.Pakkuja peab esitama nõuetekohaselt allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse selle kohta, et ta ei ole üheski olukorras, mis viiks ta Euroopa Liidu sõlmitavas lepingus osalemisest kõrvalejätmiseni. Kinnitus tervikuna tuleb koostada järgmisel veebisaidil avaldatud malli järgides: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm.NB! Edukas pakkuja peab (vastasel juhul jäetakse pakkuja menetlusest kõrvale) lisaks kinnitusele esitama enne lepingu allkirjastamist tõendavad alusdokumendid.NB! Juhul kui nendega leping sõlmitakse, peavad ühendused esitama kinnituse koos alusdokumentide ja teabega iga liikme kohta.
Pakkuja peab esitama järgmised dokumendid:— koopiad viimase 3 majandusaasta raamatupidamisaruannetest (bilansist ja kasumiaruannetest), millest ilmneb maksustamiseelne aastakasum. Kui pakkuja ei saa mõjuval põhjusel nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse maksustamiseelse aastakasumi kohta viimase kolme aasta lõikes. Kui raamatupidamisaruanded või kinnitus näitavad viimase 3 aasta kohta keskmiselt kahjumit, peab pakkuja esitama mõne muu dokumendi, mis tõendab tema finants- ja majandussuutlikkust, näiteks asjakohase tagatise kolmandalt poolelt (nt emaettevõttelt), kinnitused audiitoritelt, vannutatud raamatupidajatelt või samaväärsed dokumendid,— viimase 3 majandusaasta käesoleva lepinguga seotud aastase erikäibe kinnitus.
Pakkuja peab valituks osutumiseks tõendama, et tema viimase 3 majandusaasta keskmine kogukäive on: 5 700 000 EUR.
— pakkuja peab esitama tõendid, et on täitnud kolm lepingut, millest igaühe maksumus on vähemalt 250 000 EUR, mis on vahetult seotud kõnealuse lepingu eesmärgiga ning mis on täidetud viimase 3 aasta jooksul; esitada tuleb lepingute maksumuste, kestuste, alguskuupäevade andmed ning avaliku või erasektori klientide täielikud kontaktandmed (kontaktisiku nimi, aadress, telefoni number, e-posti aadress). Sellele nimekirjale tuleb lisada igalt tellijalt saadud kinnitused lepingute heal tasemel täitmise kohta,— pakkuja peab esitama ISO 9001 sertifikaadi või selle asemel ettevõtte kvaliteedijuhendi, mis sisaldab vähemalt järgmise info: kvaliteedisüsteemi rakendamise valdkond ja ulatus, ettevõtte üldandmed, tegevusalad, tooted, kliendid; dokumenteeritud kinnitus kvaliteedijuhtimise strateegia rakendamise kohta, inimeste töökorralduse struktuuri skeem, tööprotsesside, nende vastastikuste seoste ja rakendatud protseduuride kirjeldus.
Väljavalituks osutumiseks peab pakkuja esitama kolmest lepingust iga kohta tõendi, et selle maksumus oli vähemalt: 250 000 EUR.
Tähised
30/01/2019 00:00
25/03/2019 15:00
26/03/2019 10:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2019/S 030-065941
Parandus
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044868
Hanketeade
30/01/2019 00:00