Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
ELi nõukogu peasekretariaadi VPPP-taristu jaoks varustuse, seadmete, riistvara, ...
Tellija:
Council of the European Union
TEDis avaldamise kuupäev:
22/02/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
05/04/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
UCA 18/059
ELi nõukogu peasekretariaadi VPPP-taristu jaoks varustuse, seadmete, riistvara, tarkvara litsentside ja seotud teenuste omandamine
Uute raamlepingute eesmärk on tagada ELi nõukogu peasekretariaadi („sekretariaat“) videosalvestiste võttejärgse tootmisjärgu platvormi (Video Post-Production Platform (VPPP)) täiustamine ning käigus ja aja tasemel hoidmine, et olla vastavuses levindusvaldkonna tehnoloogilise arenguga, sekretariaadi audiovisuaalse tegevusega seotud vajadustega ning kõigi peamiste huvirühmade (Euroopa Ülemkogu eesistuja / Euroopa Ülemkogu, eesistuja/nõukogu, eurorühma esimees / eurorühm) ja meediaklientide ootustega.Pakkumiskutse on jagatud 2 ossa.Käesoleva menetluse iga eraldi osa kohta sõlmitakse eraldi leping.1. osa kohta sõlmib sekretariaat ühe raamlepingu üheainsa ettevõtjaga.2. osa kohta sõlmib sekretariaat maksimaalselt 3 raamlepingut (mitmekordsed raamlepingud konkursi taasalgatamisega).
Tarned
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
22/02/2019 00:00
05/04/2019 16:00
12/04/2019 15:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
ELi nõukogu peasekretariaadi videosalvestiste võttejärgse tootmisjärgu platvormi (VPPP) taristu jaoks varustuse, seadmete, riistvara, tarkvara litsentside ja seotud teenuste omandamine
1. osa hõlmab videosalvestiste võttejärgse tootmisjärgu platvormi (VPPP) ja meediavara halduse (Media Asset Management (MAM)) keskkonna põhitegevustega seotud mooduleid/tooteid/teenuseid. Olemasolev VPPP on rajatud Cinegy MAMi platvormile ja kõnealuse hankemenetluse tulemusel sõlmitava(te) lepingu(te) raames tehtavad tulevased investeeringud peavad ühilduma olemasoleva Cinegy MAMiga.VPPP põhitegevused hõlmavad eelkõige järgmist (loetelu ei ole ammendav):– meediavara haldus (MAMi platform: Cinegy tarkvara ja riistvara, millel seda käitatakse);– videovõrgu haldus, sh seire, kaugpääsu võimalus ja turve;– reaalajas videosignaalide ja videofailide hõivamine/valmendamine (tarkvara ja riistvara, millel seda käitatakse, sh Cinegy Capture, graafikaprotsessor (GPU) ja videosignaali hõivekaardid;– videosignaalide ja -failide redigeerimine (Cinegy tööjaamad ja riistvara, millel seda käitatakse, sh videosalvestiste võttejärgse tootmisjärgu pistikprogrammid);– videosalvestiste valmistamine (kaugtööna): otseülekandes videosalvestiste tootmine ja tipptasemel videosalvestiste võttejärgne tootmisjärk (sh IHSE KVM süsteem);– videofailide ümberkodeerimine ja tihendamine;– videofailide levitamine (FileCatalyst);– videofailide arhiveerimine.Kõnealuse osaga on seega hõlmatud eelnimetatud tegevustega seotud igat liiki moodulite/toodete/teenuste hankimine (sh kohaletoimetamine, installeerimine ja integreerimine). See hõlmab (esituskõlblikke) võrgutarneid, videoseire ja videoturbe tarvikuid, olemasolevasse VPPPsse integreeritavat riistvara ja tarkvara, eelkõige Cinegy tooteid ja mooduleid, kuid mitte ainult. 1. osa hõlmab riistvara/tarkvara tooteid ja teenuseid seonduvalt sekretariaadi arhiveerimistegevuse ja MAMi andmebaasi, hõive lahenduste, redigeerimisjaamade, muundamisjaamade, videosignaalide edastusvõrkude, IHSE KVMi lahenduse, videoseire lahenduse, videofailide teisaldamise lahenduste ja ajale vastupidavate lahendustega, mis annavad meile võimaluse astuda ühte sammu videosalvestiste tootmise töövoogude kiirelt muutuva turuga.Täiendavaid üksikasju 1. osaga hõlmatud moodulite/toodete/teenuste kohta leiate nii 1. ja 2. osale ühisest tehnilisest kirjeldusest kui 1. osale eriomasest kirjeldusest.
Osa 2
Nõukogu peasekretariaadi videosalvestiste võttejärgse tootmisjärgu platvormi (VPPP), failipõhise töövoo ja meediavara halduse (MAM) keskkonna teiseste tegevustega seotud mooduleid/tooteed/teenuseid.
2. osa hõlmab nõukogu peasekretariaadi videosalvestiste võttejärgse tootmisjärgu platvormi (VPPP), failipõhise töövoo ja meediavara halduse (MAM) keskkonna teiseste tegevustega seotud mooduleid/tooteed/teenuseid.VPPP teisesed tegevused hõlmavad eelkõige järgmist (loetelu ei ole ammendav):– kvaliteedikontrolli seade;– ümberlülituse ja üles-/alla-/ristmuundamise seadmed;– signaali ja meedia muundurid.Hangitud tarvikud aitavad tõsta üldise failipõhise töövoo ja videoedastussüsteemide kvaliteeti. Paljudel juhtudel tuleb tarvikud ühendada kompaktselt VPPP ülejäänud taristuga. Cinegy toodete, VPPP võrgu ja VPPP põhitegevustega integreerimise lihtsus on seega väga oluline.2. osa hõlmab kiirelt muutuva videosalvestiste redigeerimise turuga (nt viite- ja mitme kujutisega ekraanid, värvuse tasandus, redigeerimispuldid) ühte sammu käia võimaldavate ajale vastupidavate lahendustega riistvara/tarkvara tooteid ja teenuseid, milleks on faili koodi muundamine ja faili vormingud, signaali protokolli muundurid ja lüüsid, faili kvaliteedikontroll ja videofailide kohandamine sekretariaadi tehniliste nõuete ja tingimustega.Täiendavaid üksikasju 2. osaga hõlmatud moodulite/toodete/teenuste kohta leiate nii 1. ja 2. osale ühisest tehnilisest kirjeldusest kui 2. osale eriomasest kirjeldusest.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2019/S 038-084398
Hanketeade
22/02/2019 00:00