Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Universaalteenuse ulatuse ülevaadet käsitlev uuring – SMART 2014/0011
Tellija:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
TEDis avaldamise kuupäev:
15/04/2014
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
12/05/2014
Olek:
Suletud
Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida
Informatsioon
SMART 2014/0011.
Universaalteenuse ulatuse ülevaadet käsitlev uuring – SMART 2014/0011
Uuringu eesmärk on faktidel põhineva ja põhjendatud sotsiaalmajandusliku hinnangu tagamine, mis võimaldaks koosmõjus riigi reguleerivatelt asutustelt kogutud teabega otsustada, kas ja kuidas tuleks universaalteenuse ulatust ELi tasandil muuta. Seetõttu tuleb uuringus muu hulgas hinnata järgmist: i) ELi tasandil (teatavatele minimaalsetele) kvaliteedinõuetele vastava lairibateenuse osutamise sotsiaalmajanduslikud, otsesed ja kaudsed hüved ning kulud; ii) kasutajatele lairibaühenduste pakkumise tõenäoline ulatus, mida turg ja poliitilised algatused võimaldavad (arvestades LTE kasutamist ja riiklikke lairibakavasid, ELi tõukefonde ja riigiabi); iii) praeguste universaalteenuse nõuete ning korra sobivus; iv) universaalteenusega seotud praeguste kohustuste võimalik vähendamine, kui turul neid teenuseid osutatakse (nt juurdepääs avalikult kasutatavatele telefoniteenustele, kataloogi ja kataloogipäringute teenus, üldkasutatavad telefonid). Lisaks hinnatakse uuringus universaalteenuse tariifide taskukohasust ning universaalteenuse lairibaühendusega seotud täiendavate kohustuste võimalust, eelkõige erilist huvi pakkuvate avalike kohtade, nt koolide, raamatukogude ja tervishoiukeskuste, ühendamise elluviidavust ning kulusid. Samuti hinnatakse universaalteenuse erinevate rahastamismehhanismide (nt avalikud vahendid, rahalised toetused elektroonilise side sektorilt või muudelt kasusaajatelt ja/või lisatasud tavatelefoni- ja traadita võrgu teenuseid kasutavatelt tarbijatelt) positiivseid ning negatiivseid aspekte.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
15/04/2014 00:00
Vastus puudub
Vastus puudub
Vastus puudub
12/05/2014 16:00
19/05/2014 10:30
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2014/S 074-127001 Hanketeade 15/04/2014 00:00