Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Transpordistatistika toetamine
Tellija:
European Commission, DG EUROSTAT
TEDis avaldamise kuupäev:
12/08/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
23/09/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
ESTAT/E/2019/006
Transpordistatistika toetamine
Teenuste osutamine transpordistatistika toetamiseks:1. osa: maanteevedude statistika toetamine2. osa: raudteetranspordi statistika toetamine3. osa: siseveeteede transpordi statistika toetamine4. osa: meretranspordi statistika toetamine5. osa: lennutranspordi statistika toetamine6. osa: piirkondliku transpordi statistika toetamine7. osa: Eurostati / Rahvusvahelise Transpordifoorumi (ITF) / ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) statistika toetamine8. osa: eri liikide jaotuse ja ühendnäitajate väljatöötamise toetamine9. osa: transpordiohutuse statistika toetamine10. osa: reisijate liikuvuse ja maanteeliikluse statistika toetamine
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Üks või mitu osa
Riigihankeleping
79330000
Osalemistingimused
Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
12/08/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 Maanteevedude statistika toetamine Käesoleva osa eesmärk on toetada Eurostati 18.1.2012 määruse (EL) nr 70/2012 (kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta; ümber sõnastatud) edasisel rakendamisel, sh andmete haldamise, statistilise analüüsi ja metoodika, kvaliteedi kontrollimise, andmete valideerimise ja levitamise tugi.Kogu lepingu kestuse jooksul tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt järgmine: 325 inimtööpäeva aastas, mis võrdub lepingu maksimaalse kestuse (48 kuud) jooksul ligikaudu 1300 inimtööpäevaga.
Osa 2 raudteetranspordi statistika toetamine Käesoleva osa eesmärk on toetada Eurostati määruse (EÜ) 2018/643 (raudteeveo statistika kohta) rakendamisel, sh andmete haldamise, statistilise analüüsi ja metoodika, kvaliteedi kontrollimise, andmete valideerimise ja levitamise tugi.Kogu töömaht kogu lepinguperioodi kestel on hinnanguliselt 275 inimtööpäeva aasta kohta, mis võrdub lepingu maksimaalse kestuse (4 aasta) jooksul ligikaudu 1100 inimtööpäevaga.
Osa 3 Siseveeteede transpordi statistika toetamine Käesoleva osa eesmärk on toetada Eurostati kehtiva määruse (kaupade siseveetransporti käsitlevate statistiliste andmete koht) rakendamisel, sh andmete haldamise, statistilise analüüsi ja metoodika, andmete kvaliteedi kontrollimise, andmete valideerimise ja andmete levitamise tugi.Kogu lepingu kestuse jooksul tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt järgmine:190 inimtööpäeva aastas, mis võrdub lepingu maksimaalse kestuse (48 kuud) jooksul ligikaudu 760 inimtööpäevaga.
Osa 4 Meretranspordi statistika toetamine Käesoleva osa eesmärk on toetada Eurostati Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ (kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (ühes muudatustega)) edasisel rakendamisel.Kogu lepingu kestuse jooksul tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt järgmine:340 inimtööpäeva aastas, mis võrdub lepingu maksimaalse kestuse (48 kuud) jooksul ligikaudu 1360 inimtööpäevaga.
Osa 5 Lennutranspordi statistika toetamine Käesoleva osa eesmärk on toetada Eurostati määruse (EÜ) nr 437/2003 (reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (ühes hilisemate muudatustega)) edasisel rakendamisel ja toetada õigusvälist andmekogumist selles transpordivallas.Kogu lepingu kestuse jooksul tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt järgmine:340 inimtööpäeva aastas, mis võrdub lepingu maksimaalse kestuse (48 kuud) jooksul ligikaudu 1 360 inimtööpäevaga.
Osa 6 Piirkondliku transpordi statistika toetamine Käesoleva osa eesmärk on toetada Eurostati piirkondliku teabe (andmed ja metaandmed) haldamisega, hõlmates piirkondliku transporditeabe andmete kogumise, statistilise analüüsi ja metoodilise töö, samuti andmete töötlemise (valideerimine, koondamine jne) ning kvaliteedi põhjaliku kontrollimise tuge.Kogu lepingu kestuse jooksul tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt järgmine:145 inimtööpäeva aastas, mis võrdub lepingu maksimaalse kestuse (48 kuud) jooksul ligikaudu 580 inimtööpäevaga.
Osa 7 Eurostati / Rahvusvahelise Transpordifoorumi (ITF) / ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) ühise küsimustiku abil kogutud statistika toetamine Käesoleva osa eesmärk on toetada Eurostati / Rahvusvahelise Transpordifoorumi (ITF) / ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) ühise küsimustiku kaudu Eurostatile edastatud andmetele tugineva statistika koostamist.Kogu lepingu kestuse jooksul tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt järgmine:150 inimtööpäeva aastas, mis võrdub lepingu maksimaalse kestuse (48 kuud) jooksul ligikaudu 600 inimtööpäevaga.
Osa 8 Eri liikide jaotuse ja ühendnäitajate väljatöötamise toetamine Käesoleva osa eesmärk on toetada eri transpordiliikide jaotuse ja ühendveo näitajate väljatöötamist ning väljaandmist.Kogu lepingu kestuse jooksul tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt järgmine:260 inimtööpäeva aastas, mis võrdub lepingu maksimaalse kestuse (48 kuud) jooksul ligikaudu 1 040 inimtööpäevaga.
Osa 9 Transpordiohutuse statistika toetamine Käesoleva osa eesmärk on toetada Eurostati transpordiohutuse statistika edasisel rakendamisel, sh toetada andmete haldamist, statistilist analüüsi ja metoodikat, kvaliteedi kontrollimist, andmete valideerimist ja levitamist.Kogu lepingu kestuse jooksul tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt järgmine:110 inimtööpäeva aastas, mis võrdub lepingu maksimaalse kestuse (48 kuud) jooksul ligikaudu 440 inimtööpäevaga.
Osa 10 Reisijate liikuvuse ja maanteeliikluse statistika toetamine Kõnealuse osa peamine eesmärk on toetada Eurostati ja liikmesriike reisijate liikuvust ja maanteeliiklust käsitleva ELi statistika koostamisel.Kogu lepingu kestuse jooksul tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt järgmine:110 inimtööpäeva aastas, mis võrdub lepingu maksimaalse kestuse (24 kuud) jooksul ligikaudu 220 inimtööpäevaga.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2019/S 154-378799 Hanketeade 12/08/2019 00:00