Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Üritustel ja väljapanekutel osalemise või nende korraldamisega seonduvad tugitee...
Tellija:
European Environment Agency (EEA)
TEDis avaldamise kuupäev:
05/06/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
05/07/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
EEA/COM/19/002
Üritustel ja väljapanekutel osalemise või nende korraldamisega seonduvad tugiteenused Euroopa Keskkonnaametile (2 osa)
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) soovib sõlmida mõlema osa kohta teenuste raamlepingud teenuseosutajatega, kes toetaks EEAd ürituste ja väljapanekute korraldamise valdkonnas, et saavutada teabevahetuse raamistikus seatud eesmärgid.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Kõik osad
Raamleping
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
79956000
Osalemistingimused
Vt tehnilise kirjelduse jaotist 2.2.1).
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
05/06/2019 00:00
05/07/2019 14:00
08/07/2019 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Üritustel osalemise või nende korraldamisega seonduv tugi
Tulevane töövõtja osaleb tavaliselt kavandatavate ürituste planeerimiskoosolekutel, annab loova panuse, annab nõu, pakub vajadusel välja alternatiivsed tehnilised/logistilised lahendused, lisades neile hinnangud kulude ja aja kohta.Üritustel osalejatega seonduv ettevalmistav tegevus võib hõlmata kutsete ja taustmaterjali (nt kohtumise kava, konverentsi dokumendid, eel-esitatud ettekanded, kaubanduslik materjal jne) ettevalmistamist ja laialisaatmist ning abi eelregistreerimise ja seotud tegevustega.Ürituste toimumispaikadega seonduvad ülesanded võivad hõlmata broneerimist ja tehnilist ettevalmistust, ning mõnel juhul hõlmab see ühenduse võtmist alltöövõtjatega (nt audiovisuaal-, toitlustus- ja turvateenuste osutajad) ja järelkontrolli nende tegevuse üle. Töövõtjalt võidakse paluda EEA abistamist töötajatega varustamisel kohapealse registreerimise ja infopunktide jaoks ürituse kestmise ajaks ja vajaduse korral üritusel osalejate abistamist praktiliste küsimuste lahendamisel. Töövõtja peaks olema ka võimeline abistama EEAd ürituse hindamisel, kasutades ankeetküsitlusi ja muid vahendeid.
Osa 2
Väljapanekutel osalemise või nende korraldamisega seonduv tugi
Tulevaselt töövõtjalt võidakse paluda osalemist kavandatavate väljapanekute planeerimiskoosolekutel, loova panuse , nõuandmist, vajadusel alternatiivsete tehniliste/logistiliste lahenduste väljapakkumist, lisades neile hinnangud kulude ja aja kohta.Töövõtja ettevalmistavat laadi ülesanded hõlmavad loovkavade ettevalmistamist ning plakatite ja muus vormis väljapanekute, reklaamlehtede, voldikute ja muu materjali ettevalmistamist, vedu toimumispaika ja seal paigaldamist; samuti, väljapanekute demonteerimist ja materjali tagasiveo korraldamist pärast väljapanekut.Ettevalmistused väljapanekuteks hõlmavad ka ühenduse võtmist tehniliste korraldajatega, väljapanekuruumide broneerimist, sisustuse rentimist, arvutit ja audiovisuaalseadmeid, elektrivarustust, peoteenindust, kindlustust ja muid teenuseid vastavalt vajadusele.Väljapanekutel võib personalitööga seotud abi hõlmata varustamist tugipersonaliga, kes saab tegeleda praktiliste ja hooldusülesannetega. Töövõtja poolt tagatud tugipersonalilt ei eeldata siiski vastamist stendi külastajate üksikasjalikumatele küsimustele EEA ja selle toodete kohta. Töövõtja peaks olema ka võimeline abistama EEAd väljapanekute hindamisel, kasutades ankeetküsitlusi ja muid vahendeid.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2019/S 107-260329
Hanketeade
05/06/2019 00:00