Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Ökodisaini ja energiamärgistuse meetmete, sh rehvide märgistamise ettevalmistava...
Tellija:
European Commission, DG Energy (ENER)
TEDis avaldamise kuupäev:
20/09/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
24/10/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
ENER/C3/2019-467/04
Ökodisaini ja energiamärgistuse meetmete, sh rehvide märgistamise ettevalmistava töö toetamine
Direktiivi [2009/125/EÜ] artikkel 18 sätestab: „Komisjon tagab, et ta jälgib oma tegevuses iga rakendusmeetme puhul liikmesriikide ja kõikide oluliste kõnealuse toote või tooterühmaga seotud huvitatud isikute, nagu tööstuse, sealhulgas VKEde, käsitöönduse, ametiühingute, hulgi- ja jaemüügiga tegelevate ettevõtjate, importijate, keskkonnakaitseorganisatsioonide ja tarbijarühmade esindajate tasakaalustatud kaasamist.“
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Kõik osad
Riigihankeleping
73000000
Osalemistingimused
Tähised
20/09/2019 00:00
22/10/2019 23:59
23/10/2019 23:59
24/10/2019 17:00
25/10/2019 11:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 Tarbijavaldkonnas tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid: sidusrühmade esindatus Lepingu eesmärk on kolme aasta jooksul alates lepingu jõustumisest tagada, et Euroopa tarbijaorganisatsioonide ja keskkonnavaldkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide vaated oleks ökodisaini direktiivi ja energiamärgistuse direktiivi meetmete elluviimisele eelnevas ettevalmistavas protsessis (sh vabatahtlike kokkulepete hindamisel) hästi esindatud nii uuringuetapis kui ka ökodisaini ja energiamärgistuse nõuandefoorumil ning vajaduse korral ka selle järel.See hõlmab ka poliitikavahenditega seotud ettevalmistamise ja läbivaatamise protsesse, eelkõige rehvide märgistamise määrust.Lepingu eesmärk on samuti tagada, et tarbijad ja keskkonnaga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid pakuksid (kuna nad on tarbijatele ja kodanikele kõige lähemal) nimetatud sihtrühmadele konkreetsete ELi toote energiatõhususe poliitika meetmete ja nende mõjude ning hüvede kohta piisavat ja nende vajadustele kohandatud teavet.
Osa 2 Keskkonnaga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid: sidusrühmade esindatus Lepingu eesmärk on kolme aasta jooksul alates lepingu jõustumisest tagada, et Euroopa tarbijaorganisatsioonide ja keskkonnavaldkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide vaated oleks ökodisaini direktiivi ja energiamärgistuse direktiivi meetmete elluviimisele eelnevas ettevalmistavas protsessis (sh vabatahtlike kokkulepete hindamisel) hästi esindatud nii uuringuetapis kui ka ökodisaini ja energiamärgistuse nõuandefoorumil ning vajaduse korral ka selle järel.See hõlmab ka poliitikavahenditega seotud ettevalmistamise ja läbivaatamise protsesse, eelkõige rehvide märgistamise määrust.Lepingu eesmärk on samuti tagada, et tarbijad ja keskkonnaga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid pakuksid (kuna nad on tarbijatele ja kodanikele kõige lähemal) nimetatud sihtrühmadele konkreetsete ELi toote energiatõhususe poliitika meetmete ja nende mõjude ning hüvede kohta piisavat ja nende vajadustele kohandatud teavet.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2019/S 182-442066 Hanketeade 20/09/2019 00:00