Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Ühiku maksumuse hindamine maanteedesse tehtava kapitalimahutusega projektide jao...
Tellija:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
TEDis avaldamise kuupäev:
31/07/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
06/09/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
2018CE16BAT154
Ühiku maksumuse hindamine maanteedesse tehtava kapitalimahutusega projektide jaoks
Kõnealune konkreetne uuring on seotud maanteetranspordisektori projektide ühiku maksumuse ülevaatusega ehk teisisõnu vaatluse all on üksnes üld- ja põhivõrguga seotud üleeuroopalise transpordivõrgu (nagu see on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11.12.2013 määrusega (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL, „TEN-T määrus”) kapitalimahutuse sekkega teeprojektid. Uuringus kasutatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) (2000.–2006. aasta programmitöö periood), Ühtekuuluvusfondi (CF) (2000.–2006. ja 2007.–2013. aasta programmitöö perioodid) ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (ESIF) (2014.–2020. aasta programmitöö periood) kuni 300 projekti andmeid.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Riigihankeleping
Parim hinna ja kvaliteedi suhe
79400000
BE100
Osalemistingimused
Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
31/07/2019 00:00
06/09/2019 16:00
09/09/2019 10:30
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2019/S 146-358684
Hanketeade
31/07/2019 00:00