Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Uuring võimaliku ELi lastegarantii skeemi majandusliku rakendamise raamistiku, s...
Tellija:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
TEDis avaldamise kuupäev:
09/08/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
20/09/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
VT/2019/015
Uuring võimaliku ELi lastegarantii skeemi majandusliku rakendamise raamistiku, sh selle finantssihtfondi kohta
Uuringuga seatakse eesmärgiks komisjoni 2013. aasta soovitusega lastesse investeerimise kohta kooskõlas oleva võimaliku ELi lastegarantii majandusliku rakendamise raamistiku määratlemine. Majandus- ja finantsraamistik tuleks kavandada kooskõlas ettevalmistava meetme „Haavatavatest elanikkonnarühmadest pärit laste jaoks mõeldud lastegarantii teostatavusuuring” tulemustega. Ühtlasi tuleks selgitada välja ja uurida sünergiate ja säästlikkuse skaalat, mis võimaldaks garantiiskeemi 2/4 ümberdimensioneerimist. Kõnealuse tegevuse üldeesmärk on seega üksikasjaliku kompleksse uuringu ettevalmistamine, mille käigus uuritakse, milline oleks pädeva asutuse kõige ökonoomsem strateegia kõigi vaesuse ohus elavate laste jaoks ELis sellise lastegarantii täideviimiseks tegelikkuses. Kõnealune uuring peaks seadma eesmärgiks põhjaliku majandus- ja finantsanalüüsi andmise kõigis ELi liikmesriikides võimaliku tulevase lastegarantii skeemi kavandamise, teostatavuse, juhtimise ja realiseerimise võimaluste kohta.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Riigihankeleping
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Parim hinna ja kvaliteedi suhe
79311400
EA02
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
85311300
Osalemistingimused
Vt tehnilist kirjeldust.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
09/08/2019 00:00
Vastus puudub
Vastus puudub
20/09/2019 12:00
23/09/2019 10:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2019/S 153-375821 Hanketeade 09/08/2019 00:00