Pakkumiskutse andmed

The new submission deadline is 23/12/2019 at 12:00. In case of submission for several lots, the tenderer is required to indicate - in the title of each selection document – the number of the lot concerned.
Pealkiri:
Euroopa Liidu institutsioonide, ametite ja asutuste töötajatele õppe- ja arendus...
Tellija:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
TEDis avaldamise kuupäev:
06/11/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
23/12/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
HR/R1/PO/2019/024
Euroopa Liidu institutsioonide, ametite ja asutuste töötajatele õppe- ja arendusteenuste osutamise raamlepingud
Kõnealuse pakkumiskutse eesmärk tagada Euroopa Komisjonile ning muudele Euroopa Liidu institutsioonidele, ametitele ja asutustele personalieeskirjadega hõlmatud töötajatele ja asutusevälistele töötajatele õppimis- ja arendusteenuste osutamist hõlmavad raamlepingud viide (5) ossa jagatud valdkonnas.Osutatavad teenused peavad hõlmavad vähemalt järgmist:– vahetult inimeselt inimesele edastatavate kursuste ja ürituste väljatöötamine ja edastamine;– muude õppetegevuste/vormide väljatöötamine;– osalemine rühmade õppetegevuses ja praktikakogukondade juhendamine;– individuaalse või rühmatoe, õpetamise ja juhendamise tagamine;– õppematerjali loomine;– olemasolevate õppevahendite väljavalimine/kokkupanek;– õppimis- ja arendusvaldkonna alane nõustamine.Nimetatud teenuseid on täiendavalt kirjeldatud hankedokumentides.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Kõik osad
Raamleping
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80511000
Osalemistingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
06/11/2019 00:00
23/12/2019 12:00
06/01/2020 11:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Õppe- ja arendusteenused rahvusvaheliste suhete, ELi valitsemise, õiguse, poliitika- ja strateegiakujundamise valdkonnas
Täiendava kirjelduse leiate hankedokumentidest punktis I.3) näidatud internetiaadressil.
Osa 2
2. osa: Õppe- ja arendusteenused personali valdkonnas
Täiendava kirjelduse leiate hankedokumentidest punktis I.3) näidatud internetiaadressil.
Osa 3
Õppe- ja arendusteenused Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil läbirääkimiste valdkonnas, sh asutusesisene, institutsioonidevaheline ja kultuuridevaheline läbirääkimine
Täiendava kirjelduse leiate hankedokumentidest punktis I.3) näidatud internetiaadressil.
Osa 4
Õppe- ja arendusteenused ametialase suhtluse valdkonnas
Täiendava kirjelduse leiate hankedokumentidest punktis I.3) näidatud internetiaadressil.
Osa 5
Õppe- ja arendusteenused majanduse, rahanduse, auditi ja sisekontrolli valdkonnas
Täiendava kirjelduse leiate hankedokumentidest. Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2019/S 219-536644
Parandus
13/11/2019 00:00
2019/S 214-524630
Hanketeade
06/11/2019 00:00