Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Ehitustööd Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile
Tellija:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
TEDis avaldamise kuupäev:
14/10/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
27/11/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
AO/004/19
Ehitustööd Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile
EUIPO kavatseb kuulutada EUIPOs tööde teostamiseks välja kahes osas pakkumusmenetluse.1. osa: uusehitused või renoveerimistööd. Konkursi taasavamisega menetlust kohaldatakse konkreetsete lepingute sõlmimisele tööde teostamiseks 60 000 eurot ületava või sellest väiksema summa eest või 750 000 eurost väiksema või sellega võrdse summa eest (lepinguline eelarve (Contract Implementation Budget, CIB)).2. osa: pisitööd ja operatiivmuudatused. Astmelist menetlust kohaldatakse pisitööde teostamisele 60 000 eurost väiksema või sellega võrdse summa eest (CIB) ja operatiivmuudatuste teostamiseks peakorteri mis tahes hoones ja linnakus.
Tööd
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Üks või mitu osa
Raamleping
45200000
Osalemistingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 Uusehitused või renoveerimistööd 1. osale – uusehitused või renoveerimistööd – vastavad teenused hõlmavad järgmist:1) uusehituste ja/või renoveerimistööde materiaalne teostamine, mille projekti eelarve on üle 60 000 EUR ja alla selle ning alla 750 000 EUR või sellega võrdne (CIB), alates teostuse tehnilisest dokumentatsioonist, sh seadmete ja kogu materjali tarnimine ja paigaldamine, testimised ja katsetused, töötamis- ja ehitusviisid, tagades projektides ja/või tehnilises dokumentatsioonis kehtestatud ajakava, hinna ja kvaliteedi järgimise;2) iga täidetud töö või paigaldisega ühendatud seadmestiku käikulaskmine;3) töökoha koristamine;4) töö või paigaldise teostamisega seotud dokumentatsiooni üleandmine;5) paigaldiste korrektiivhooldus seonduva garantiiperioodi jooksul. Ennetav hooldus tehakse lepinguliselt ülesandeks EUIPO üldisele hooldusettevõttele, nagu lepingus nimetatud;6) kogu ehitustööde, teostatud paigaldiste ja operatiivmuudatuste nõutava kvaliteedi tagamiseks nõutav tehniline, administratiivne, korralduslik ja kontrollimistegevus.
Osa 2 Pisitööd ja operatiivmuudatused Kõnealuse osa tööülesanded on liigitatavad järgmiselt:uusehitustööd hõlmavad kõiki uute taristute, rajatiste või hoonete ehitustöid mis tahes EUIPO hoones või linnakus Hispaanias või välismaal, nii praegu kui tulevikus;renoveerimistööd hõlmavad mis tahes EUIPO kinnisvara kõiki laiendamise, täiustamise, moderniseerimise, kohandamise, reguleerimise või kindlustamise töid, sh sisustamistööd, mis hõlmavad uute rajatiste valmistamist või olemasolevate moderniseerimist mis tahes EUIPO hoones või linnakus Hispaanias või välismaal, nii praegu kui tulevikus;operatiivmuudatustööde eesmärk on tegutseda kohe või lühikese aja jooksul, et leida lahendus ettenägematutele juhtumitele või neile, mis ei ole lahendatavad EUIPO poolt, või et tulla toime pakiliste vajadustega, millega võib kaasneda oht EUIPO tegevusele. Lisaks eelkirjeldatud töödele hõlmavad teenused järgmist:1) tööde stabiilse täitmise võimaldamiseks nõuab leping mitmeid minimaalseid inim- ja materiaalseid ressursse. Seetõttu on vajalik töömeeskonna kättesaadavus katkematu kohalolekuga EUIPOs, ning kiirreageerimisjõud, mis on kättesaadavad vähem kui 24 tunniga;2) iga täidetud töö või paigaldisega ühendatud seadmestiku käikulaskmine;3) töökoha koristamine;4) pisitööde teostamisega seotud dokumentatsiooni üleandmine;5) paigaldiste korrektiivhooldus seonduva garantiiperioodi jooksul. Ennetav hooldus tehakse lepinguliselt ülesandeks EUIPO üldisele hooldusettevõttele, nagu lepingus nimetatud;6) kogu ehitustööde, teostatud paigaldiste ja operatiivmuudatuste nõutava kvaliteedi tagamiseks nõutav tehniline, administratiivne, korralduslik ja kontrollimistegevus.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2019/S 198-480111 Hanketeade 14/10/2019 00:00