Pakkumiskutse andmed

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Pealkiri:
Hindamise, mõju ja vastavuse hindamise, poliitika toetamise ja õigusanalüüsi tee...
Tellija:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
TEDis avaldamise kuupäev:
04/02/2020
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
14/04/2020
Olek:
Suletud
Informatsioon
JUST/2020/PR/03/001
Hindamise, mõju ja vastavuse hindamise, poliitika toetamise ja õigusanalüüsi teenuste raamleping
1. osa: hindamine, mõjuhindamine ja seotud poliitika toetamise teenused õigus- ja tarbijaküsimuste poliitikavaldkonnas2. osa: õigus- ja tarbijaküsimuste poliitikavaldkonna õigusanalüüsi teenused, sh riiklike ülevõtmismeetmete vastavuse hindamine3. osa: isikuandmete ELi liikmesriikidest kolmandatesse riikidesse edastamisega seotud vastavuse hindamise ja õigusanalüüsi teenused
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Kõik osad
Raamleping
79000000
Osalemistingimused
Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
04/02/2020 00:00
14/04/2020 12:00
16/04/2020 11:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
hindamine, mõjuhindamine ja seotud poliitika toetamise teenused õigus- ja tarbijaküsimuste poliitikavaldkonnas
1. osa hõlmab järgmisi ülesandeid:– hindamised;– mõjuhindamised;– muud poliitika toetamise uuringud.1. osa ülesanded võivad olla seotud nii seadusandlike kui ka muude kui seadusandlike algatustega (sh delegeeritud ja rakendusaktid) ning kuluprogrammidega. Poliitika toetamise uuringud pakuvad eelkõige tulevikku vaatavat sisendit tulevaste poliitikate väljatöötamiseks.
Osa 2
õigus- ja tarbijaküsimuste poliitikavaldkonna õigusanalüüsi teenused, sh riiklike ülevõtmismeetmete vastavuse hindamine
2. osa raamlepingu eesmärk on osutada teenuseid, mis abistavad õigusküsimuste peadirektoraati (DG JUST) õiguslike ja poliitiliste eesmärkide saavutamisel; see hõlmab uuringuid:– liikmesriikide õiguslike ja haldusmeetmete ELi õigusele vastavuse hindamise kohta õigus- ja tarbijaküsimuste poliitikavaldkonnas (vt jaotist II.2.1). See hõlmab direktiivide ülevõtmisega seotud riiklikke meetmeid, õigus- ja tarbijaküsimuste poliitikavaldkonna õigusaktidega seoses vastu võetud riiklikke meetmeid;– liikmesriikide kohtute Euroopa Liidu õigus- ja tarbijaküsimuste poliitikavaldkonna õigusaktide rakendamise ja tõlgendamise analüüsi kohta;– riiklike haldusasutuste Euroopa Liidu õigus- ja tarbijaküsimuste poliitikavaldkonna õigusaktide rakendamise tagamiseks vastu võetud meetmete kohta ning riigi ombudsmanide ja kohtuväliste otsustusorganite kohta;– õigus- ja tarbijaküsimuste poliitikavaldkonnas vastu võetud riiklike haldus- või õigusmeetmete ning kattuvate või täiendavate Euroopa Liidu õigusaktide kohta;– õigus- ja tarbijaküsimuste erivaldkondades kehtivate õiguslike uuringute ja riiklike õigusraamistike kohta.
Osa 3
Õigus- ja tarbijaküsimuste poliitikavaldkonna vastavuse hindamise ja õigusanalüüsi teenused
Üldises plaanis hõlmavad kõnealuse osa ülesanded DG JUSTi toetamist kolmandate riikide rühma, konkreetse kolmanda riigi või selle osa või rahvusvahelise/piirkondliku organisatsiooni isikuandmete kaitse õigusraamistiku, institutsiooniliste struktuuride ja tavade analüüsimisel ja hindamisel. Kõnealuse raamistiku hindamine tehakse ELi õigusraamistiku suhtes. See võib hõlmata nii riike, kellel on üks andmekaitseseadus, kui ka riike, kellel on keerukas andmekaitseraamistik (nt hiljuti vastu võetud valdkondlikud õigusaktid või mitmekihiline seadusandlus). Võidakse vaadelda andmete edastamist nii ärilistel kui ka õiguskaitse eesmärkidel. Uuring võib hõlmata riigi õiguskaitse / riikliku julgeoleku eesmärgil juurdepääsu tingimuste hindamist.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2020/S 062-146893
Parandus
27/03/2020 00:00
2020/S 024-052527
Hanketeade
04/02/2020 00:00