Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Kapitalikaupade ja haiglateenuste ostujõu pariteedid (PPP)
Tellija:
European Commission, DG EUROSTAT
TEDis avaldamise kuupäev:
20/04/2020
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
04/06/2020
Olek:
Suletud
Informatsioon
ESTAT/LUX/2020/OP/0006
Kapitalikaupade ja haiglateenuste ostujõu pariteedid (PPP)
Kapitalikaupade ja haiglateenuste ostujõu pariteedid (PPP). Ostujõu pariteedid (PPP) näitavad hinnatasemete erinevusi riikide lõikes. Kõnealune hankemenetlus hõlmab seadmete, ehituse ja haiglateenuste hindade uuringute koordineerimist.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Kõik osad
Riigihankeleping
79330000
Osalemistingimused
Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
20/04/2020 00:00
04/06/2020 16:00
08/06/2020 09:30
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
2021. aasta seadmete hindadest arvutatavate ostujõu pariteetide uuringu koordineerimine
See osa puudutab seadmete hinnauuringute koordineerimist, mis on üks kahest uuringust põhivarasse kogumahutuse kohta. Seadmed moodustavad suure osa kapitali kogumahutusest põhivarasse, hõlmates masinaid, elektriseadmeid ja optilisi seadmeid, transpordivahendeid ja tarkvara. Seadmete hindade uuringut tehakse kord kahe aasta jooksul. Kõnealuses osas käsitletakse 2021. aastal tehtavat uuringut. Selle uuringu ettevalmistamine algab 2020. aastal ning tulemuste kontrollimine lõpeb 2022. aastal.Töö hõlmab uuringut kõigis 37 osalevas riigis (vt „Üldteave kõigi osade kohta“), lisaks mõningane töö Gruusia ja Ukraina heaks, kes osalevad Eurostat-OECD ostujõu pariteetide programmi kaudu rahvusvahelises võrdlusprogrammis (international comparison programme (ICP)).
Osa 2
2021. ja 2022. aasta ehitushindadest arvutatavate ostujõu pariteetide uuringute koordineerimine
See osa puudutab ehituse hinnauuringute koordineerimist, mis on üks kahest uuringust põhivarasse kogumahutuse kohta. Ehitus moodustab suure osa kapitali kogumahutusest põhivarasse. See hõlmab elamute ja avalike hoonete ehitamist ning tsiviilehitustöid. Ehituse ostujõu pariteedid põhinevad niinimetatud töömahtudel (Bills of Quantities (BoQs)), mis on fiktiivsete ehitusprojektide detailsed kirjeldused ja mis kõik sisaldavad loetelu ühikutest, millele tuleb hind määrata. Uuringud viiakse läbi 2021. ja 2022. aastal.Töö hõlmab uuringut kõigis 37 tegevuses osalevas riigis (vt „Üldteave kõigi osade kohta“), lisaks mõningane töö Gruusia ja Ukraina heaks, kes osalevad rahvusvahelises võrdlusprogrammis (international comparison programme (ICP)) Eurostat-OECD ostujõu pariteetide programmi kaudu.
Osa 3
2021.–2024. aasta haiglateenuste hindadest arvutatavate ostujõu pariteetide uuringute koordineerimine
Selles osas käsitletakse haiglateenuste hindade uuringute koordineerimist. Haiglateenused moodustavad suure osa tervishoiukuludest. Igal aastal kogutakse viimase kolme aasta hinnad, mille abil on võimalik varasematel aastatel esitatud andmeid korrigeerida.Töö hõlmab kõiki 2021.–2024. aastal tehtavates uuringutes osalevat 37 riiki (vt „Üldteave kõigi osade kohta“).
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2020/S 077-181179
Hanketeade
20/04/2020 00:00