Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Tehniline abi keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) projektide (tegevustoetuste ja ...
Tellija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TEDis avaldamise kuupäev:
25/04/2012
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
05/06/2012
Olek:
Suletud
Informatsioon
ENV.E.4/SER/2012/0015
Tehniline abi keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) projektide (tegevustoetuste ja toimimistoetuste) järelevalveks, keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) programmi teabe vahetamiseks ja muudeks seonduvateks tegevusteks.
Töövõtja peab abistama komisjoni keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) programmi elluviimisel projektide juhtimise kõikides etappides. See sisaldab muude tegevuste hulgas kõikide keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) määruste alusel keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) programmi raames kaasrahastatavate kõikide avatud projektide (ligikaudu 850 projekti) järelevalvet ning programmi LIFE+ toimimistoetuste abil keskkonnavaldkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide järelevalve toetamist ja teabevahetustegevusi. 1 täistööajaga ekspert peab tegema ligikaudu 16–20 projekti järelevalvet. Teabevahetustegevusteks on ette nähtud 12 inimest.Kogu projektidel põhinevat kirjavahetust tuleb hinnata komisjoni koostatud tüüpnäidisvorme kasutades. See hõlmab edenemisaruandeid ning aruandeid, mis on seotud maksenõuetega lisatingimuste alusel. Projektide elluviimise kohti tuleb külastada kord aastas. Töövõtja peab tagama eksperditeadmised programmi kõigis 3 osas. Keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) looduse eksperditeadmised hõlmavad eelkõige teadmisi looduskaitse juhtimisest, lindude ja elupaikade direktiivist ning looduskaitsest kohalikul tasandil. Keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) keskkonna eksperditeadmised hõlmavad eelkõige teadmisi järgmistes valdkondades: kliimamuutused, vesi, õhk, muld, linnakeskkond, müra, kemikaalid, keskkond ja tervis, jäätmed ja loodusvarad, metsad, innovatsioon ja strateegilised lähenemisviisid. Keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) teabe eksperditeadmised hõlmavad eelkõige teadmisi järgmistes valdkondades: keskkonna rahastamisvahendi looduse osa, keskkonna rahastamisvahendi keskkonna osa ja metsatulekahjude ärahoidmine. Täpsemat teavet keskkonna rahastamisvahendi programmi kohta leiab veebisaidilt http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Nõutakse abi teabevahetustegevustes ja eksperditeadmisi väljaannete ja mitmele meediumile tuginevate teabeallikate koostamisel ja haldamisel ning ürituste korraldamisel ja juhtimisel. Leping hõlmab järgmisi tegevusi:1. tehniline ja haldusabi keskkonna rahastamisvahendi LIFE+ tegevustoetuste abil projektide elluviimise järelevalvega seotud ülesannete täitmiseks;2. programmi LIFE+ toimimistoetuste abil keskkonnavaldkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide järelevalve toetamine;3. teabevahetustegevused: programmi LIFE+ teabe vahetamise ELi tasandi tegevustega, nende tegevustoetustega ja valitsusväliste organisatsioonide toimimistoetustega seotud tehniline ja haldusabi.Eesmärgid:alapunkti 1 – tegevustoetuste – kohta:komisjon soovib saada tehnilist ja haldusabi programmi LIFE+ ja programmi LIFE III raames projektide elluviimisega seotud ülesannete täitmiseks. Käesoleva lepingu eesmärk on abistada komisjoni selles töös. Töövõtja abistab komisjoni projekti edenemise jälgimisel ja hindamisel tehnilisel ja finantstasandil ja tagab selle edenemise sidususe tekkinud kuludega. Töövõtja tegutseb rangelt komisjoni nõustava asutusena ja ei tegele finantsressursside haldamisega. Töövõtja tegutseb projektidest sõltumatult. Komisjoni nõustava asutusena vaatab töövõtja projektid läbi ja koostab komisjonile esitatavate aruannete tehnilised ja finantshinnangud ning annab projektide kohta tehnilist ja finantsnõu. Töövõtja ei ole volitatud langetama komisjoni nimel ühtegi otsust;alapunkti 2 – toimimistoetuste – kohta:käesoleva lepingu laiem eesmärk on tagada sõltumatud asutusevälised eksperditeadmised eesmärgiga abistada keskkonna peadirektoraati keskkonna rahastamisvahendi raames valitsusvälistele organisatsioonidele suunatud toetuste saajate järelevalvel ning nende individuaalsete ja kollektiivsete tulemuste ja saavutuste hindamisel järgmise kaudu: — abisaajate finantsaruannete ja tehniliste aruannete põhjalik läbivaatamine ja hindamine;— valitud 8 abisaaja järelevalve eesmärgiga külastused (auditid).Valitsusväliste organisatsioonide järelevalvel on järgmised...
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
25/04/2012 00:00
Vastus puudub
05/06/2012 23:59
15/06/2012 00:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2012/S 80-130436
Hanketeade
25/04/2012 00:00