Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Euroopa ressursitõhususe enesehindamise vahend VKEdele
Tellija:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
TEDis avaldamise kuupäev:
30/08/2014
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
06/10/2014
Olek:
Suletud
Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida
Informatsioon
EASME/COSME/2014/005.
Euroopa ressursitõhususe enesehindamise vahend VKEdele
Käesoleva pakkumiskutse eesmärk on valida välja teenuseosutaja VKEde jaoks Euroopa ressursitõhususe enesehindamise vahendi (edaspidi "vahend") ning ressursside tõhususe parandamise meetmete kataloogi (edaspidi "kataloog") väljatöötamiseks ning katsetamiseks, et nii võimaldada Euroopa VKEdel parandada arusaamist oma ressursitõhususe tasemest ja määratleda, milliseid samme selle parandamiseks võtta. Eelkõige vastutab töövõtja vahendi ja kataloogi prototüüpide väljatöötamise eest, tagades nende loomiseks ja Euroopa Komisjoni IT-talituse (IT-talituste) poolt asutusesiseselt välja töötatud veebirakendusse integreerimiseks vajatava(d) funktsioonid, sisu ja komponendid.Vahend (sh kataloog) on planeeritud 1. moodulina, mille najal tulevikus luua Euroopa Ressursitõhususe Tippkeskus (COSME 2015) (edaspidi "keskus"), ning keskus arendab vahendit edasi, integreerib selle ja täiustab seda. Vahend tuleb projekteerida selliselt, et kõigi sektorite ja iga suurusega (väiksed, keskmise suurusega ja mikroettevõtted) ning iga geograafilise piirkonna Euroopa VKEd saaksid kasutajasõbraliku meetodi oma ressursitõhususe taseme hindamiseks ning uurimiseks, milliste meetmetega oleks võimalik seda taset kulutõhusalt parandada. Kõnealuse ülesandega töötatakse VKEde jaoks välja Euroopa ressursitõhususe enesehindamise vahendi prototüüp, võttes aluseks olemasolevad end tõestanud meetodid, mis kantakse üle ja kohandatakse ELi-ülest konteksti arvestades, samuti töötatakse välja eri liiki ressursitõhususe parandamise meetmete kataloogi prototüüp, mis sisaldab andmeid ja teavet meetmete tõhususe, konkurentsivõimele avalduva mõju ja kulutõhususe kohta. Vahendi ja kataloogi prototüübi kaudu kogutud andmed kaasatakse Euroopa Komisjoni IT-talituse (IT-talituste) poolt asutusesiseselt loodavasse ja arendatavasse Euroopa ressursitõhususe andmebaasi. Lõpuks peab töövõtja vahendit, kataloogi ja neid integreerivat terviklikku veebirakendust VKEde peal katsetama.Oluline on rõhutada, et kõnealuse ülesande ulatus piirdub vahendi ja kataloogi prototüübi väljatöötamisega ning nende VKEde peal katsetamisega. Selle tulemusel saadavad kasutusvalmis versioonid tehakse Euroopa Komisjoni IT-talituse (IT-talituste) poolt asutusesiseselt väljatöötatud veebirakendusse integreerituna kättesaadavaks ja üldkasutatavaks alles hiljem ja siis keskuse kontekstis, kusjuures keskus arendab neid edasi ja täiendab neid lisaandmete ja -teabega.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
30/08/2014 00:00
Vastus puudub
Vastus puudub
Vastus puudub
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2014/S 166-295687 Hanketeade 30/08/2014 00:00