Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Direktiivi 2010/35/EL elluviimise toetamiseks tehnilise sekretariaadi määramine
Tellija:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
TEDis avaldamise kuupäev:
22/06/2020
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
20/07/2020
Olek:
Suletud
Informatsioon
MOVE/2020/OP/0006
Direktiivi 2010/35/EL elluviimise toetamiseks tehnilise sekretariaadi määramine
Leping käsitleb tehnilise sekretariaadi teenuste osutamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2010. aasta direktiivi 2010/35/EL (transporditavate surveseadmete kohta (transportable pressure equipment directive (TPED)) kohase teavitatud asutuste rühma (notified bodies group (NBG)) jaoks. Direktiiviga 2010/35/EL luuakse transporditavate surveseadmete turule laskmiseks ja kasutamiseks täielikult vaba turg. Direktiiv hõlmab siiski ka surve all transporditavaid gaase ning liikmesriikide vahel teavitamispoliitika ja turujärelevalvega seotud kogemuste vahetamise korraldamist. Võrdsete võimaluste tagamiseks on direktiivi 2010/35/EL kohaste teavitatud asutuste koostöö kõige olulisem element õigusakti nõuetekohane rakendamine ELis ja assotsieerunud liikmesriikides. Vajalikud on spetsiaalsed eksperditeadmised järgmistes valdkondades: transporditavad surveseadmed ning direktiiv 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)), ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad (International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)) ning ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN))).
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Riigihankeleping
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders/
Parim hinna ja kvaliteedi suhe
150000.00 EUR
150000.00 EUR
76100000
BE100
Osalemistingimused
pakkuja peab tõendama, et ta on omandanud viie aasta jooksul transporditavate surveseadmete valdkonnas direktiiviga 2010/35/EL ja direktiiviga 2008/68/EÜ ning seotud standardimise protsessiga seotud kogemusi. Pakkuja peab esitama tõendid juurdepääsu kohta kohaldatavatele standarditele. Pakkuja peab tõendama, et ta on kahe aasta jooksul saanud koosolekute ettevalmistamise ja nende jaoks sekretäriülesannete täitmise ning koosolekukavade, töödokumentide, protokollide ja ülevaadete koostamisega seotud kogemusi. Pakkuja peab tõendama suutlikkust koostada inglise keeles transporditavaid surveseadmeid käsitlevate aruannete projekte.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
22/06/2020 00:00
20/07/2020 23:59
22/07/2020 10:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2020/S 119-288059
Hanketeade
22/06/2020 00:00