Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Epidemioloogilised eksperditeadmised määruse (EL) 2016/429 või loomatervise määr...
Tellija:
European Food Safety Authority (EFSA)
TEDis avaldamise kuupäev:
06/04/2020
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
26/05/2020
Olek:
Suletud
Informatsioon
OC/EFSA/ALPHA/2020/02
Epidemioloogilised eksperditeadmised määruse (EL) 2016/429 või loomatervise määrusega seotud teemade toetamiseks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks, sätestab reeglid loomadelt inimestele ülekanduvate loomataudide ennetamiseks ja tõrjeks. EFSA-l on palutud toetada Euroopa Komisjoni teaduslike arvamustega, mis oleksid aluseks määrust 2016/429 toetavate muudatus- ja rakendusaktide koostamisele. Kõnealune pakkumine on jaotatud 2 ossa.1. osa: olemasoleva kirjanduse ja teiste antimikroobse resistentsuse (AMR) valdkonna asjaomaste andmeallikate läbivaatus koos edasise kirjanduse ülevaatusega, mis keskendub valitud AMR-bakteritele;2. osa: valmisoleku-, tõrje-, hävitamis- ja leevendusmeetmete hindamine, mis hõlmab asjakohase kirjanduse, saadaolevate andmete ja/või muude loetletud haiguste alase teabe allikate läbivaatamist koos põhjaliku edasise analüüsiga.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Kõik osad
Raamleping
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
73000000
Osalemistingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
06/04/2020 00:00
26/05/2020 14:30
27/05/2020 14:30
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Olemasoleva kirjanduse ja teiste antimikroobse resistentsuse (AMR) valdkonna asjaomaste andmeallikate läbivaatus koos edasise kirjanduse ülevaatusega, mis keskendub valitud AMR-bakteritele eesmärgiga koguda loomataudide nimekirja...
Raamlepingu kestus on 1 aasta ja lisaks automaatne uuendamine kuni 1 korda, s.t maksimaalne kogukestus on 2 järjestikust aastat.Eelarve - 1. osa - 250 000 eurot - nimetatud ülemmäär hõlmab juba 10 % suurust summat ettenägematuteks kuludeks ning võimalikke hinna indekseerimisi.Raamlepingut täidetakse erilepingute kaudu
Osa 2
valmisoleku-, tõrje-, hävitamis- ja leevendusmeetmete hindamine, mis hõlmab asjakohase kirjanduse ja/või muude loetletud haiguste alase teabe allikate läbivaatamist koos põhjaliku edasise analüüsiga
Raamlepingu kestus on 1 aasta ja lisaks automaatne uuendamine kuni 1 korda, s.t maksimaalne kogukestus on 2 järjestikust aastat.Eelarve - 2. osa - 150 000 eurot - nimetatud ülemmäär hõlmab juba 10 % suurust summat ettenägematuteks kuludeks ning võimalikke hinna indekseerimisi.Raamlepingut täidetakse erilepingute kaudu.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2020/S 090-213676
Parandus
08/05/2020 00:00
2020/S 068-160693
Hanketeade
06/04/2020 00:00