Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Energiastatistika aruandluse ja levitamise ajakohastamine
Tellija:
European Commission, DG EUROSTAT
TEDis avaldamise kuupäev:
23/07/2020
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
28/09/2020
Olek:
Suletud
Informatsioon
ESTAT/LUX/2020/OP/0014
Energiastatistika aruandluse ja levitamise ajakohastamine
Pakkumuskutse sisuks olevad statistikateenused on jaotatud järgmistesse osadesse:1. osa: energiatootmise ja tarbimissuundumuste jaotus;2. osa: uute iga-aastaste küsimustike väljatöötamine;3. osa: uute andmeallikate kasutuselevõtt.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Kõik osad
Riigihankeleping
955,000.00 EUR
79330000
Osalemistingimused
Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
23/07/2020 00:00
28/09/2020 16:00
30/09/2020 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Energiatootmise ja tarbimissuundumuste jaotus
Kõnealune osa hõlmab energiatarbimise suundumuste jaotuse metoodika väljatöötamist. Metoodika abil peab olema võimalik kvantifitseerida mitmesuguseid energiatarbimise muutust mõjutavaid aspekte (näiteks, kuid mitte ainult: muutused rahvastikus, majanduskasv, kliimamõjud, muutused majandustegevuses ja -struktuuris, muutused kütuse valikus).Kogu lepingu kestuse jooksul (36 kuud) tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt 700 inimtööpäeva.
Osa 2
Uute iga-aastaste küsimustike väljatöötamine
Kõnealune osa hõlmab mitme MS Exceli küsimustiku väljatöötamist andmete kogumiseks määruse (EL) nr 1099/2008 energiastatistika kohta ja määruse (EL) nr 2016/1952, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat, alusel ning Eurostati energiaüksuse mõne täiendava andmete kogumise tegevuse jaoks. Eesmärk on luua tõhusad ja kasutajasõbralikud küsimustikud, mis hõlbustavad aruandvates riikides andmete sisestamist ja valideerimist.Kogu lepingu kestuse jooksul (36 kuud) tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt 500 inimtööpäeva.
Osa 3
Uute andmeallikate kasutuselevõtt
Kõnealuse osa eesmärk on pakkuda vajalikku Euroopa energiastatistikat praegusest kiiremini või sellist, mis täiendab olemasolevat statistikat.Selle osa eesmärk on leida viise, kuidas teha kõige olulisemad andmekogumid/andmepunktid/näitajad/asendusandmed kättesaadavaks palju varem, st pakkuda asjaomaseid andmeid nii varakult kui võimalik pärast viiteperioodi lõppu (kuu, aasta) ja/või pakkuda olemasoleva statistika täiendamiseks teavet, mida ei ole siiani kasutatud.Kogu lepingu kestuse jooksul (36 kuud) tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt 360 inimtööpäeva.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2020/S 141-345727
Hanketeade
23/07/2020 00:00