Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Uuringutulemuste kasutamise ühised tugiteenused
Tellija:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
TEDis avaldamise kuupäev:
23/05/2015
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
06/07/2015
Olek:
Suletud
Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida
Informatsioon
2015/RTD/J5/OP/PP-02682-2015-CSSERR.
Uuringutulemuste kasutamise ühised tugiteenused
Komisjon soovib sõlmida teenuste raamlepingu, mille kaudu osutataks komisjonile nõudmisel teenuseid järgmiste meetmete abisaajate abistamiseks:— kaudsed meetmed (projektid) Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse 7. raamprogrammi (FP7) raames;— meetmed teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi (Horisont 2020) raames.Abi eesmärk on parandada projektidega saadud tulemuste kasutamist (eelkõige saavutatu kommertsialiseerimisega) ja toetada intellektuaalomandiõiguste kaitsmist. Käesoleva pakkumiskutse eesmärk on uuringutulemusi maksimeerida, aidates tulemusi kasutada mitte üksnes projektiosaliste huvides. Selleks on ette nähtud 4 teenust. Nende abil määratletakse projekti elluviimise takistused ja võimalused ning pakutakse välja lahendused. Tegemist võib olla asutusesiseste takistustega, näiteks projekti partnerite lahknevad ootused või kavatsused (huvide konflikti oht) või asutuseväliste takistustega, näiteks õigusaktide või normatiivsed mõjud, turuareng, sama probleemi lahendamiseks või sama turuga hõivamiseks muude tehnoloogiate väljatöötamine, koolituse ebapiisavus, ebapiisav ühiskondlik heakskiit ning puuduvad võimalused, näiteks uute standardite koostamisel osalemine, investeeringute saamise keerukus jne. Nimetatud takistused ja võimalused on seotud projekti tehnoloogilise valmisoleku tasemega ja samuti on seda teenused:— TRL 3 (eksperimentaalne idee tõestus): kasutuselevõtmise riskide analüüs, et selgitada välja võimalik turuleviimise tee, riskid ja nende piiramise viisid, sh patendi võtmine;— TRL 4 (laboris kontrollitud tehnoloogia): vahendamise ja partnerite leidmise üritus, kus projekti tulemusi esitletakse võimalikule kasutajaskonnale ja võimalikele investoritele, et saada jätkutuge;— TRL 5 (tööstuses vms asjaomases keskkonnas kontrollitud tehnoloogia): kasutamise strateegia seminar, äriplaani väljatöötamine. Äriplaani väljatöötamine on võimalik ka kõikide selliste projektide jaoks, mis on projekti jooksul 2 taseme võrra edasi liikunud, nt tasemelt TRL 6 (tööstuses vms asjaomases keskkonnas tõestatud tehnoloogia) tehtud teadustöö pinnalt liikumine tasemele TRL 8 (süsteem valmis ja kvalifitseeritud). Nimetatud teenustega aidatakse kõnealusel tasemel olevate projektide jaoks töötada välja kasutamise strateegia ja selle strateegia täitmist võimaldav äriplaan.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
23/05/2015 00:00
Vastus puudub
06/07/2015 23:59
13/07/2015 10:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2015/S 099-178301
Hanketeade
23/05/2015 00:00