Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Astmelised mitmekordsed raamlepingud ettevalmistus-, ülevaatus-, mõjuhindamisuur...
Tellija:
European Commission, DG Energy (ENER)
TEDis avaldamise kuupäev:
06/08/2021
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
07/10/2021
Olek:
Suletud
Informatsioon
ENER/2021/OP/0004
Astmelised mitmekordsed raamlepingud ettevalmistus-, ülevaatus-, mõjuhindamisuuringute, toodetega seotud energiatõhususpoliitika alase tehnilise abi ja tarbijauuringute hankimiseks
Kõnealuse uue raamlepingu eesmärk on tagada toodetega seotud energiatõhususpoliitikate (sh ökodisain, energiamärgistus ja rehvide märgistamine (loetelu ei ole ammendav)) toetuseks poliitika väljatöötamise erinevatel etappidel ettevalmistus- ja ülevaatusuuringud ning tehniline abi. Lisaks tagatakse teenustega tarbijauuringud (st käitumisuuringud) seonduvalt tarbija suhtumisega toodete ja hoonetega seotud poliitikatesse, nagu (kuid mitte ainult) energiamärgis, rehvimärgis, energiamärgised ja nutivalmiduse näitaja.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Kõik osad
2
Raamleping
7000000.00 EUR
73000000
Osalemistingimused
Vt hankedokumente, mis on avaldatud punktis I.3) märgitud aadressil.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
06/08/2021 00:00
07/10/2021 16:00
08/10/2021 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Ettevalmistus-, ülevaatus-, mõjuhindamisuuringud ja tehniline abi
Toodetega seotud energiatõhususpoliitika alased ettevalmistus-, ülevaatus-, mõjuhindamisuuringud ja tehniline abi.
Osa 2
Tarbijauuringud
Tarbijauuringud toodete ja hoonetega seotud poliitikate mõistmiseks.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2021/S 151-398625
Hanketeade
06/08/2021 00:00