Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
ELis ja mujal müüdavate ning kasutatavate kütuste kvaliteediga seotud teenuste r...
Tellija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TEDis avaldamise kuupäev:
22/05/2012
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
03/07/2012
Olek:
Suletud
Informatsioon
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
ELis ja mujal müüdavate ning kasutatavate kütuste kvaliteediga seotud teenuste raamleping.
Euroopa Liidus ja mujal müüdavate ning kasutatavate vedelkütuste kvaliteediga ja nende olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud teenuste raamleping. Transpordis kasutatava kütuse põlemisel tekkivad heitkogused saastavad õhku ning mõjutavad soovimatult tervist, keskkonda ja kliimat. Need kogused määrati kindlaks õhusaaste temaatilises strateegias, mis avaldati 2005. aastal (KOM(2005) 446), ning konkurentsivõimelise vähese CO2-heitega majanduse edenemiskavas aastaks 2050 (KOM(2011) 112). Ühenduse õiguses on mõistetud vedelkütuste ning neist tekkinud õhusaaste ja kasvuhoonegaaside heitkoguste olulisust ning sätestatud mitmesuguste naftal põhinevate kütuste ja biokütuste minimaalsed kvaliteedi nõuded ning vähendamise eesmärgid.Kütuste kvaliteeti käsitleb märkimisväärne hulk ELi õigusakte, täpsemalt järgmised kehtivad õigusaktid:1) direktiiv 1998/70/EÜ hilisemate muudatustega reguleerib ELis müüdava bensiini ja diislikütuse kvaliteeti. See käsitleb mitmesuguseid kütuste kvaliteedi parameetreid, mis mõjutavad õhkuheidet. Lisaks reguleerib direktiiv väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinates ja siseveelaevades, põllu- ja metsamajanduslikes traktorites ning väikelaevades kasutatavate kütuste väävlisisaldust;2) direktiiv 1999/32/EÜ hilisemate muudatustega reguleerib väävlisisaldust teatud vedelkütustes, mille hulka kuuluvad raske kütteõli, gaasiõlid (kütteõlid), laevakütused, nt raske kütteõli ja laevade kerged kütteõlid.Lisaks kehtivatele õigusaktidele on käimas mitu järgmist seadusandlikku tegevust, mis võivad mõjutada ELis müüdavatest ja kasutatavatest kütustest tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguseid: 1) nõukogu ja Euroopa Parlament palusid komisjonil esitada aruanne ja vajaduse korral direktiivi 98/70 muudatuse ettepanek, mis käsitleks maakasutuse kaudsete muutuste mõju kasvuhoonegaaside heitkogustele; 2) nõukogu ja Euroopa Parlament palusid vaadata direktiiv 98/70 läbi 2014. aastal, et muu hulgas vaadata läbi kasvuhoonegaaside eesmärk; 3) komisjon tegi juulis 2011 ettepaneku (KOM(2011) 439) muuta direktiivi 1999/32. Käesoleva pakkumiskutse osade eesmärk on osutada teenuseid, suutes rahuldada transpordis kasutatavaid kütuseid käsitlevate Euroopa õigusaktidega seotud vajadusi. Töö hõlmab kütuste kvaliteedi tehnilisi analüüse ja majandusanalüüse, sh kütuste olelusringi jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste ja keskkonnaaspektide tehnilisi analüüse ja majandusanalüüse. 1. ja 2. osa käsitlevad vastavalt fossiilkütuste ja biokütuste tehnilisi aspekte, sh seonduvaid mikromajanduslikke aspekte. 3. osa käsitleb fossiilkütuste ja biokütuste makromajanduslikke aspekte.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
22/05/2012 00:00
Vastus puudub
25/06/2012 23:59
26/06/2012 00:00
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2013/S 059-096663 Parandus 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Hanketeade 22/05/2012 00:00