Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Uuring EFSA köitvuse kohta töökohana ja EFSA kui tööandja brändingustrateegia vä...
Tellija:
European Food Safety Authority (EFSA)
TEDis avaldamise kuupäev:
04/02/2021
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
08/03/2021
Olek:
Suletud
Informatsioon
OC/EFSA/HUCAP/2021/01
Uuring EFSA köitvuse kohta töökohana ja EFSA kui tööandja brändingustrateegia väljatöötamine
EFSA eesmärk on selgitada välja kogenud osapool, kes oleks võimeline aitama EFSA-l saada ülevaate sellest, miks ei esita teatud liikmesriikide kandidaadid avaldusi EFSA vabade töökohtade täitmiseks (1. osa) ja aitaks EFSA-l selgitada välja osapool, kes saaks olla toeks EFSA kui tööandja brändingustrateegia väljatöötamisel (2. osa).
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Kõik osad
2
Riigihankeleping
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
320000.00 EUR
79414000
Osalemistingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
04/02/2021 00:00
08/03/2021 14:30
09/03/2021 14:30
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Teadusuuring EFSA köitvuse kohta töökohana
Teadusuuringu eesmärk on anda hinnang nii EFSA köitvusele kui ka saada aru sellest, mis ajendab ELi spetsialiste liituma EFSAga või mis takistab neil seda tegemast.Töövõtja peab võtma objektiivselt arvesse motiveerivaid tegureid.Teadusuuringu tulemused on mõeldud EFSA-le kasutamiseks valitud ELi riikides EFSA brändimistaotluste kindlustamiseks ja kommunikatsioonikanalite tugevdamiseks.
Osa 2
EFSA kui tööandja brändingustrateegia väljatöötamine
EFSA soovib uue tööandja brändingustrateegia väljatöötamise ja uute värbamisskeemide evitamisega saavutada järgmisi eesmärke:• EFSA maine tõstmine valitud tööandjana.Tööandja kindel ja jõuline bränd aitab hoida alal ja edendada EFSA kuvandit töökohana tulevastele kohataotlejatele ning on ka toiduohutuse alaseks meeldetuletuseks ELi liikmesriikidele. Samuti aitab see EFSA-l propageerida oma töötajate saavutusi välismaailmas.EFSA soovib muutuda toiduohutuse ekspertide „keskuseks”, kohaks, kus asjatundjad sooviksid töötada, kas ajutiselt või alaliselt.• EFSA töötaja geograafilise proportsionaalsuse täiustamine.Uus tööandja brändingustrateegia peab keskenduma EFSA brändimis- ja teabeedastusstrateegiatele konkreetsetes ELi liikmesriikides: neis, mis on EFSA-le strateegiliselt olulised ja neis, kus EFSA paelub praegu väga väheseid töökoha taolejaid.• Meie erinevate värbamisskeemide kohta teavitustegevuse täiustamine.Lisaks üksnes EFSA heaks töötavate koosseisuliste töötajate palkamisele pakub EFSA ka selliseid töölevõtuskeeme, mis võimaldavad noortel professionaalidel ja ekspertidel liituda EFSAga ajutisel alusel, mõnikord lisaks oma praegusele palgatööle. Sooviksime neid erinevaid skeeme täiendavalt viimistleda ja töötada välja uued strateegiad, mis aitaksid kaasata EFSA töösse ebapiisavalt esindatud riikide kodanikke.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2021/S 024-057191
Hanketeade
04/02/2021 00:00