Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Rohumaa kasvukohtade ja elupaikade ülevaade ning nõmme/võsa kasvukohtade ja elup...
Tellija:
European Environment Agency (EEA)
TEDis avaldamise kuupäev:
30/04/2015
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
12/06/2015
Olek:
Suletud
Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida
Informatsioon
EEA/NSV/15/005.
Rohumaa kasvukohtade ja elupaikade ülevaade ning nõmme/võsa kasvukohtade ja elupaikade levikukaartide väljatöötamine EUNISe kasvukohtade ja elupaikade klassifikatsiooni kohaselt
ELi ja ülemaailmsed bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid aastaks 2020 eeldavad seire, aruandluse ja edusammude hindamise parandamist bioloogilise mitmekesisuse temaatilises valdkonnas. Ülevaade olemasolevatest Euroopa tasandil bioloogilise mitmekesisuse komponentide kirjeldamise vahenditest on vajalik ettevalmistav tegevus, et vastata bioloogilise mitmekesisuse uute eesmärkidega seotud vajadustele.Euroopa Keskkonnaamet haldab ja hooldab bioloogilise mitmekesisuse andmekeskust, kus avaldatakse Euroopa andmekogusid ja teavet Euroopa alade, liikide ning kasvukohtade ja elupaikade kohta. Koos muude keskkonnaandmekeskuste esitatud andmekogudega toetavad nimetatud andmekogud bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamise edusammude hindamist bioloogilise mitmekesisuse Euroopa infosüsteemis (BISE) näidatu kohaselt.Euroopa Keskkonnaamet on töötanud välja Euroopa looduse infosüsteemi (EUNIS) kasvukohtade ja elupaikade klassifikatsiooni ning haldab seda bioloogilise mitmekesisuse keskuse osana. EUNISe kasvukohtade ja elupaikade klassifikatsiooni eesmärk on tagada üleeuroopaline kasvukoha- ja elupaigaüksuste viitesüsteem koos hierarhilisse klassifikatsiooni kuuluvate ühtsete üksuste kirjeldustega, et täita erieesmärke ja toetada erirakendusi, mis on seotud bioloogilise mitmekesisuse seire ja aruandlusega Euroopa tasandil. Nimetatud rakendused hõlmavad ELi elupaikade direktiivi ja Berni konventsiooni kohaldamise aruandlust ning teabe tagamist ühise põllumajanduspoliitika (CAP) ja regionaalarengu fondi raames. Elupaigatüüpide Euroopa standardloetelu on samuti vajalik Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri rajamist käsitleva direktiivi kohaldamiseks, millele muud riiklikud või piirkondlikud klassifikatsioonid peavad viitama võrreldavuse tagamiseks.Lisaks eespool osutatule osaleb Euroopa Keskkonnaamet ökosüsteemide ja nende teenuste (MAES) kaardistamisel ja hindamisel. Nimetatud tegevus kuulub ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia raamistikku. Kõnealuse tegevuse jaoks ja Euroopa ökosüsteemi hindamise toetamiseks on oluline töötada välja alus kogu Euroopas kasvukohtade ja elupaikade kvaliteedi dokumenteerimiseks, seireks ja hindamiseks. Selleks analüüsitakse olemasolevaid kohapealse taimkatte seireandmeid kooskõlas EUNISe kasvukohtade ja elupaikade klassifikatsiooniga.Osutatavad teenused on jagatud 2 järgmisse tööpaketti:1. tööpakett: EUNISe ülevaade – 3. taseme rohumaa kasvukohad ja elupaigad;2. tööpakett: nõmme/võsa kasvukohtade ja elupaikade levikukaartide ja kirjelduste väljatöötamine.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
30/04/2015 00:00
Vastus puudub
12/06/2015 16:00
19/06/2015 10:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2015/S 084-148651
Hanketeade
30/04/2015 00:00